Ve dnech 20. a 21. listopadu bude provádět odborná firma přeložku výtlaku Troubky - Švédské šance. Po dobu odstávky bude spotřebiště zásobeno z akumulací vodojemů.

„Zároveň navýšíme množství pitné vody dodávané přivaděčem Hranice - Lipník - Přerov, zásobeným z Ostravského oblastního vodovodu, do vodojemu Čekyně. Po celou dobu bude zachována dodávka pitné vody všem odběratelům. Přesto nelze vyloučit krátkodobé zakalení vody způsobené změnami průtokových poměrů v potrubí,“ upozornil předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Michal Zácha.

Čtvrtého a pátého prosince pak čeká odbornou firmu ještě jedna obdobná akce, která ale nebude mít vliv na dodávku vody. Pokud by odběratelé vody zaznamenali přetrvávající potíže, mohou kontaktovat dispečink na bezplatné lince 800 167 427.