SITUACI NA PŘEROVSKU: SLEDOVALI JSMEON-LINE

Na řece Bečvě v Dluhonicích platil ve středu odpoledne třetí povodňový stupeň a hladina zde dosáhla výšky 5,30 metrů.

Krizový štáb zasedal v Přerově hned ráno a jeho členové řešili akutní problémy ve městě a jeho příměstských částech. „Odčerpáváme vodu z rozvodny elektřiny v Dluhonicích, aby se lidé neocitli bez proudu. Stejné práce jsme prováděli i v Prosenicích,“ informoval ředitel Hasičského záchranného sboru v Přerově Miroslav Čoček.

Na výšku hladiny dohlíželi v Dluhonicích místní dobrovolní hasiči, kterým pomáhali kolegové z Čekyně. „Přečerpáváme vodu do Bečvy a zatím se to daří. Počítáme s tím, že na místě zůstaneme přes noc,“ řekl velitel dobrolných hasičů v Čekyni Miroslav Zedek.

Zatímco hasiči v Dluhonicích stavěli hráze z pytlů, na dvě desítky vojáků z přerovské vrtulníkové základny pomáhalo v areálu přerovských technických služeb s pytlováním.

Velké problémy nastaly během dne i v Újezdci, kde bylo nutné zbudovat hráz z pytlů u suchého poldru.

„Díky pytlovým hrázím jsme usměrnili tok z polí a nasměrovali vodu do nádrže. Lidská obydlí tak voda nezasáhla,“ vysvětloval ředitel přerovských hasičů Čoček.

Na Olešnici platil druhý stupeň

Bagr z Povodí Moravy odstraňoval v další místní části Přerova – Žeravicích – čtyři stromy, spadlé do koryta říčky Olešnice. Na té platil druhý povodňový stupeň už od ranních hodin a během dopoledne zde voda zaplavila místní hřiště. Na toku Olešnice přímo v Kokorách domy zaplaveny nebyly.

„Voda nám tu teče přes dřevěný mostek v lese. Obytné domy však v ohrožení nejsou. Zatím se držíme na druhém povodňovém stupni, ale od třetího nás dělí pouze šest centimetrů. Hladina dosahuje výšky 284 centimetrů,“ popisovala odpoledne starostka obce Hana Zittová.

S problémy se potýkali i lidé z Lověšic. „Pod vodou se ocitilo sedm domků v ulicích Družstevní a Drážní. Lidé ale zůstali ve svých domovech a jejich evakuace nebyla nutná,“ doplnil místopředseda povodňové komise přerovského magistrátu Pavel Juliš.

„Svodnice je už plná vody, nestačilo to brát. Povodí Moravy to za celých dvacet let pořádně nevyčistilo,“ komentovala situaci v Lověšicích jedna z místních obyvatelek Ludmila Kychlerová.

V místní části Přerova Lýsky voda přetékala přes silnici první třídy a hrozilo zaplavení domů.

„Naštěstí se dostala jen do zahrad a sklepů,“ konstatoval Juliš. Místní lidi podle něj ohrožoval potok Strhanec. V samotném Přerově byly největší problémy v ulici Křivá u Žebračky, kde byly odříznuty od světa dva domy.