Pohyb naředěné kejdy po vodě sledují s obavami i rybáři, kteří už podnikli veškerá opatření proti úhynu. Jak jsou účinná, ukážou teprve příští dny, kdy se začnou sčítat škody.

Kejda unikla v noci na pátek z nádrže Zemědělského družstva Senice na Hané umístěné v Seničce na Olomoucku. Do toku řeky Blaty se dostalo přes čtyři sta kubíků částečně zkvašené směsi tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv.

Na přibližně patnáctikilome­trovém úseku řeky Blaty uhynula kvůli ekologické havárii část vodních živočichů a ryb. K neštěstí došlo vlivem vysokých teplot, které způsobily, že se protrhlo dno kejdové nádrže.

„Naředěná směs nyní pokračuje ve slabší koncentraci i na Přerovsko. I přesto, že je silně naředěná, je v kombinaci s počasím a nízkými průtoky i nadále smrtelná pro vodní organismy a méně odolné druhy ryb," shrnula mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zlepšit průtočnost by pomohla voda z podniku Sigma Lutín, o které se nyní jedná. „Firma totiž disponuje obrovskými nádržemi na zkoušky svých čerpadel. Další opatření se připravují také na Přerovsku," řekla.

Už tři dny monitorují situaci zástupci odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

„Průtok na Blatě je zatím pomalý a nedovedeme přesně odhadnout, kdy naředěná kejda dorazí na soutok Blaty a Mlýnského náhonu. Chtěli bychom to pustit u Lobodic spojkou do Moravy," vylíčil v pondělí ráno Jiří Mašek z oddělení vodního hospodářství a zemědělství magistrátu.

Přerovský vodoprávní úřad koordinuje veškeré práce společně s městy Prostějov, Olomouc a s Povodím Moravy.

Chtějí ji odvést do Moravy

Ve střehu jsou i rybáři na Přerovsku, kteří mají strach z otravy ryb.

„Řeka Blata pramení u Senice a v tomto úseku došlo ke stoprocentní otravě ryb. Co bude dál, tedy nevíme. Snažíme se vodu naředit, aby došlo k takové směsi, která by byla pro ryby neškodná," shrnul Jiří Zahradníček z místní organizace Českého rybářského svazu v Tovačově.

„Ráno se držela naředěná kejda zhruba mezi Ivaní a Tovačovem. Požádali jsme o zvýšení průtoku na Mlýnském náhonu a věříme, že toto množství bude stačit k tomu, aby se směs stala neškodnou," zmínil.

Podle něj se zatím nedá přesný rozsah škod vyčíslit, některé ryby se totiž mohly zachytit mezi rostlinami a zůstaly tam uvězněné.

„Voda bude odvedena u Lobodic do Moravy. Situaci ale zhoršuje sucho. Určitě by pomohla nádrž, aby bylo možné odčerpat větší množství vody. Na toku ale není žádná, která by pomohla kejdě odlehčit," poznamenal. Rybáři budou monitorovat situaci na tocích, které ekologická havárie nejvíce ohrožuje, i v následují­cích dnech.