V rámci opravy bude položená nová větev kanalizace, stávající cesty nahradí komunikace se živičným povrchem. Celkem je navrženo dvacet šikmých parkovacích stání, z toho jedno pro tělesně postižené.

Na plochách stávající komunikace bude povrch proveden z asfaltobetonu, parkovací stání včetně chodníků budou provedena ze zámkové dlažby.

V projektu se počítá také s výměnou starého veřejného osvětlení za moderní.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Po soutěži bude uzavřená smlouva a pokud vše dobře půjde, akce by měla být provedena ještě letos," řekl Zdeněk Dostál z Oddělení investic a technické správy přerovského magistrátu.

Předpokládaná cena zakázky bez DPH je 5,6 milionů korun, přičemž rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku je první ze dvou částí.

Druhou součástí zakázky je vybudování stanoviště na tříděný komunální odpad v ulici Lapač v Žeravicích a úprava s rozšířením kontejnerového stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I.

close K opravě komunikací ve vnitrobloku za ulicemi Žižkova a Gen. Janouška v Přerově by mělo dojít ještě letos. info Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová zoom_in

Obyvatelé: Více parkování nechceme

Slovo měli také lidé žijící v dotčených bytových domech. Na konci května pro ně připravil Odbor rozvoje přerovského magistrátu anketu.

„V každém vchodě byl vyvěšen plakát s informacemi a se situací vyznačující navrhované místo pro vybudování parkovacích míst. Obyvatelé domů tak byli dotázáni, zda souhlasí s doplněním vnitrobloku o dalších zhruba 17 až 22 parkovacích míst u bytových domů tř. Gen. Janouška 1, 3, 5, 7, 9 dle vyznačení v návrhu," uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Z celkem 139 bytových jednotek souhlasilo s doplněním parkovacích míst 57 bytů, proti bylo 62 bytů. Zbylých dvacet se nevyjádřilo.

„V rámci souhlasných stanovisek k doplnění parkovacích míst se objevovaly názory na jejich maximalizaci, například v obloucích komunikace," dodala mluvčí.

Obyvatelé podali také další podněty. Stávající břízy navrhovali nahradit novými stromy nebo žádali obnovit dětské hřiště, které bylo v rámci rušení dětských hřišť zrušeno bez náhrady. „Zároveň žádají doplnit lavičky a zachovat zeleň. V několika případech se lidé obávali o sušáky na prádlo," uzavřela Lenka Chalupová.

O rekonstrukci vnitrobloku za ulicí Žižkova se mluvilo již před několika lety – v roce 2010 dokonce proběhlo ve Středisku volného času Atlas veřejné projednání.