Opatření přispělo ke snížení provozu v ulicích, snížení emisí a hluku a zvýšení bezpečnosti dopravy.

„Smyslem soutěže je ukazovat, že i u nás existují dobrá dopravní řešení, která můžou inspirovat ostatní města a obce. V minulosti přispěla ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, snížení negativního dopadu na zdraví lidí a zkvalitnění života v obcích,“ vysvětlil projektový manažer dopravního programu Nadace Partnerství Petr Šmíd.

Soutěž se vyhlašuje každý rok a letos se konal její desátý ročník.

Obec Vlkoš získala zvláštní cenu v podobě takzvaného „hodného radaru“ za 100 tisíc korun.

Ten dokáže ukládat změřené rychlosti projíždějících aut a z výsledků si pak lze udělat přehled o dopravní situaci na daném místě. Protože se v obci kříží silnice druhé a třetí třídy, zapadá radar do plánů vedení obce.

Podle vlkošského starosty Miroslava Kroupy byla na začátku projektu nespokojenost občanů s chybějícími chodníky, výtluky a prachem. Auta totiž překračovala povolenou rychlost a zejména nákladní automobily si zkracovaly cestu přes obytnou zástavbu, i když jim to dopravní značka zakazovala.

„Pro kamionovou dopravu je trasa přes obec jednou z cest, jak se vyhnout platbě mýtného,“ vysvětlil to starosta, jenž stál před problémem, jak odvést dopravu pryč.

Kdyby volil cestu jednoduché opravy bez stavebního řešení, provoz přes obytnou část, kde je sportovní areál pro děti, by se ještě zvýšil.

Proto nakonec zvítězila finančně nákladnější rekonstrukce s řadou úprav, doplněná o moderní bezpečnostní prvky. Jen ty zaručovaly, že podaří dopravu zklidnit. Obec uspěla se žádostí o dotaci z evropských fondů, a tak měl projekt finanční krytí.

Dopravně zklidňující opatření nebyla zpočátku u motoristů ve Vlkoši příliš populární.

Výraznou stavební úpravou došlo k zaoblení rovného úseku silnice druhé třídy, které fakticky brání vjezdu kamionové dopravy na vedlejší silnici. S odstupem času ale kritické hlasy odezněly.

„Ocenil jsem, jak ve Vlkoši dokázali vyřešit dopravní situaci v obytné části obce. Úpravou křižovatky, zúžením místních komunikací a dalšími prvky odvedli nákladní dopravu z vedlejší ulice na okresní silnici,“ řekl Ladislav Cvrkal, člen hodnotící poroty.

Práce na zvýšení bezpečnosti Vlkoš čekají na krajských silnicích, které vedou přes obec. Auta zde totiž nedodržují stanovenou rychlost.

„Dosud jsme si půjčovali radar v rámci projektu se sousedními obcemi, teď jsme vyhráli vlastní a přijde nám velmi vhod,“ uzavřel starosta obce Kroupa.