Sedmnáct stupňů v tělocvičnách a na chodbách, dvacet v učebnách. K tomu omezit větrání, aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepla. Ředitele škol na Přerovsku zatím novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory škol, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, neznepokojuje. K úsporám energií většina z nich přikročila už dříve a výhodou přerovských budov je navíc jejich napojení na centrální zásobování městským teplem.

„Modernizovali jsme řídící jednotku ve spolupráci se společností Teplo, takže si můžeme spotřebu sami regulovat a máme denně přehled o tom, jaká je. Jsme dohodnuti s dispečinkem, aby se zbytečně nepřetápělo,“ uvedl Miroslav Fryštacký, ředitel Základní školy Svisle v Přerově.

Při vaření se vyplatí hlídat si velikost plotny. Při hodinovém vaření pětkrát týdně na malé, místo na velké plotně uspoříte přes 5500 korun ročně. Přikrytím hrnce pokličkou uspíšíte vaření až o třetinu.
Jak ušetřit v domácnosti? Použití správné plotýnky zachrání až pět tisíc ročně

Vedení školy se snaží hledat úspory i jinde. „Při každé výměně svítidel už dopředu přemýšlíme o tom, že přejdeme na úspornější LED žárovky. Nechali jsme vyměnit i světla v tělocvičně, takže mají vyšší účinnost při nižší spotřebě. Svítidla vyměňujeme také při modernizaci učeben,“ dodal.

Zateplení a výměna oken

Úsporná opatření v podobě zateplení budov a výměny plastových oken provedli v minulých letech na většině základních škol v Přerově. Mimo jiné i na ZŠ Trávník, kterou v Přerově navštěvuje nejvíce dětí. „Umíme regulovat teplo tak, abychom uspořili co nejvíce. Jsme napojeni na centrální zásobování, takže si to sami řídíme počítačem,“ shrnula ředitelka školy Kamila Burianová.

Někteří se ale netají obavami z toho, že pokud by energetická krize udeřila v plné síle, odnesou to zase jen děti. „Máme vlastní plynový kotel z kotelny, kterou spravuje obec. Do konce roku se tedy budeme pohybovat ve starých cenách energií. Pokud by ale došel plyn, tak stejně nepomůže nic. Zase by to odskákaly jen děti, protože by musely přejít na distanční výuku,“ zhodnotil ředitel ZŠ a MŠ v Troubkách Petr Vrána.

Černý scénář v podobě citelného zdražování elektřiny a plynu se naplňuje
Zastropování cen energií: Přehled, s jakou pomocí mohou domácnosti nově počítat

Také většina středních škol v Přerově výrazně ušetří díky zateplení a modernizaci. „Obrovským bonusem obou našich budov je jejich zateplení. Už v minulosti jsme provedli výměnu oken a generální opravu plynové kotelny, čímž došlo k významným úsporám prostředků za energie, a to zhruba 70 procent,“ řekla Romana Studýnková, ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.

Energetický audit

Nedávný energetický audit podle ní potvrdil, že je vše nastaveno co nejúsporněji, a to bez ohledu na krizi. „Předpokládám ale, že bude nutné v ještě větší míře než dosud informovat žáky a zaměstnance školy o nutnosti šetřit energiemi - ať už jde o zhasínání v místnostech, kde skončila výuka, nebo vhodné oblečení v zimních měsících,“ podotkla.

Vedení školy už od zřizovatele obdrželo dokument „Podmínky pro efektivní hospodaření s energií", v němž jsou mimo jiné uvedeny doporučené vnitřní teploty v místnostech. Olomoucký kraj školy dlouhodobě podporuje v realizaci evropských projektů, které vedou k úsporám energií.

Zanedbaný kotel na tuhá paliva dokáže jeho účinnost snížit až o třicet procent
Topná sezona je tu: Čistý kotel může ušetřit až třicet procent nákladů

„Kraj pořádá 14. října informační seminář, na kterém bude projednávána aktuální energetická situace i příprava na krizový stav při omezení dodávek plynu. Školy tak budou mít potřebný balíček doporučení a opatření,“ uzavřela Romana Studýnková.