„Kvůli sílícímu větru nabádáme občany, aby byli při procházkách v Michalově či návštěvě městského hřbitova opatrní. Hrozí totiž pád větví ze stromů, zatížených sněhem,“ upozornila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Pokud by vítr během pondělí 14. ledna a úterý 15. ledna ještě zesílil, navrhne město uzavření Michalova i areálu hřbitova z důvodu bezpečnosti, a to na nezbytně nutnou dobu.