Zřejmě nejnáročnější byl start nového systému v pondělí ráno. „Zhruba do tři čtvrtě na devět byl drobný problém s načítáním na přepážku, a to u výdeje občanských průkazů a cestovních pasů. Řešili jsme to tak, že úřednice osobně vyvolávaly klienty k přepážce,“ vylíčila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Nejdéle se čekalo na řidičáky

Celé dopoledne bylo v nové úřadovně plno, během dne už se situace zklidnila. Největší problémy vznikaly při vyřizovaní řidičských průkazů, kde byla po celý den čekací doba kolem půl hodiny. Před čtvrtou hodinou odpoledne musel být dokonce pozastaven výdej čísel z vyvolávacího systému u této agendy, aby byli obslouženi všichni klienti, kteří byli přítomni.

„V úterý se na úřad v Pasáži dostavili jen objednaní klienti, takže se vyřízení dokladů obešlo bez většího čekání. Ve středu čekalo před osmou hodinou ráno před vchodem asi deset lidí. Situace se ale v průběhu dne zklidnila a čekací doby u všech agend byly normální,“ doplnila mluvčí.

Zejména starší lidé, kteří přišli poprvé do nových prostor, měli problém se zorientovat. I proto město zřídilo u vstupu recepci. Její pracovník lidem vysvětloval, kam mají jít.

Zmatky se řešily za pochodu

„Napravo jsou občanky, nalevo agenda pro řidiče. Abych předešel komplikacím, rovnou u vchodu to všem vysvětluji. Někteří klienti se první den chovali nevybíravě, protože se jim nelíbí změna. Na náměstí byli zvyklí na nějaký systém, a ten se změnil. Snažím se situaci uklidňovat, protože úředníci mají své práce dost. Hlavně senioři se dost ptají, protože neovládají přihlašovací systém,“ vylíčil pracovník recepce Bronislav Pazdera.

V nové úřadovně je k dispozici stejně jako na pracovišti v budově bývalého Emosu objednávkový systém. Stále platí, že v pondělí a ve středu jsou obsluhováni jak příchozí, tak objednaní klienti. Naproti tomu v úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou žadatelé obslouženi pouze po předchozím objednání.

K dispozici je i platbomat

Na novém pracovišti mohou lidé zaplatit i poplatek za psa nebo popelnice. „Novinkou je, že i ti, kteří přijdou jen na pokladnu, se na místě přihlásí přes systém, přičemž klienti z přepážek budou systémem upřednostněni. K dispozici je i platbomat, u kterého byla vyměněna čtečka, tudíž lze platit správní poplatky bankovní kartou na základě QR kódu, který občan obdrží na přepážce,“ upřesnila Jitka Kočicová z přerovského magistrátu, která má agendu na starosti.

Podle ní si přicházelo na pracoviště v budově bývalého Emosu ve vytížených úředních dnech vyřídit své záležitosti až čtyři sta lidí. Klientům je v Pasáži k dispozici osmnáct úředníků, vydávajících občanské průkazy, pasy, řešící registr vozidel a registr řidičů.