Rekonstrukcí staré budovy a přístavbou nového objektu získala Ornitologická stanice nejen moderní depozitář, ale i zázemí pro návštěvníky. Mohou se zde konat výstavy, besedy či edukační programy pro školy.

Svým rozsahem zcela ojedinělá je expozice Ptáci Česka, která představuje 365 druhů ptáků a na 593 exponátů. „Vůbec poprvé v historii je na území Česka vystaven tak velký počet druhů ptáků, které byly u nás zjištěny. U velké většiny druhů budou vystavena i vajíčka ptáků, což je také naprostá rarita. Rozsáhlý soubor sbírky je srovnatelný s Národním muzeem v Praze,“ přiblížil vedoucí Ornitologické stanice Josef Chytil.

Přerované se mohou letos pokochat novou vánoční výzdobou v ulicích města - nové prvky se objevily na rondelech, kašnách, ale i na Tyršově mostě.
Ulice Přerova rozzářili andělé, náměstí u kina zdobí světelná brána

Součástí expozice jsou i některé unikátní druhy - například vodouš velký. „Tento druh se k nám zcela výjimečně zatoulá ze severní Ameriky. U nás je jediný doklad jeho výskytu z roku 1964 a je to údaj ojedinělý i v rámci střední Evropy,“ řekl. Další zajímavostí je i drop asijský.

„Tento exponát jsme získali díky odkoupení sbírky od Pavla Matušky, který našel uhynulého ptáka v příkopu a myslel si, že se jedná o mladého bažanta. Když ho umyl od bahna, zjistil, že se jedná o druhý doklad záletu tohoto druhu ze středoasijských stepí k nám. Ten první je z roku 1898 a je v Národním muzeu,“ popsal Chytil.

Dvě velké sbírky od soukromých sběratelů

Vzácností je i buřňáček žlutonohý, což je maličký druh mořského ptáka. „Ten zatím ještě leží na mrazáku a čeká na preparaci. K nám zalétávají tito ptáci zcela výjimečně při velkých bouřkách. V naší republice nikdy zjištěn nebyl,“ řekl Chytil.

Ornitologická stanice svou sbírku rozšířila v posledních letech, kdy odkoupila dvě velké sbírky od soukromých sběratelů. Velkou zásluhu na rozšíření druhů má Jiljí Sitko, uznávaný parazitolog, který shromáždil také oologickou sbírku (sbírka ptačích vajec, pozn. red.). Osmdesátiletý odborník je stále aktivní a významně pomáhal s instalací nové expozice Ptáci Česka.

Vánoční strom deníku
VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Přerovska

„Měli jsme tehdy obrovské štěstí, protože v sedmdesátých letech končila generace, která preparovala ptáky z období první republiky a padesátých let. Tito lidé končili a potřebovali se sbírek zbavit. Krajské úřady nám povolily, že můžeme vzít ze škol věci, které nemají charakter učebních pomůcek. Náš pracovník František Hejl tedy objížděl školy na Moravě, prohlížel kabinety a sháněl exponáty,“ vzpomněl Jiljí Sitko.

Na expozici Ptáci Česka se mohou návštěvníci pokochat nejen pohledem na opeřence v životní velikosti, ale součástí jsou i interaktivní prvky - v „ptačí budce“ si poslechnou zvuky nejrůznějších opeřenců, prohlédnou si letový ptačí řád s pranostikami, nebo se podívají, jak vypadá kroužkovací stanoviště ptáků.

Ornis si prohlédla i dcera zakladatele

Na slavnostní otevření Ornitologické stanice v Přerově dorazili olomoucký hejtman Josef Suchánek, přerovský primátor Petr Vrána a šéf zhotovitelské firmy Leoš Ptáček. K vzácným hostům patřila dcera zakladatele Ornitologické stanice v Přerově Františka Gintera Marie Vavrečková z Opavy, které je dnes dvaaosmdesát let. Stavba Ornisu začala v roce 1937 a byla dokončena za necelý rok.

Z dnešní podoby stanice byla dcera jejího zakladatele nadšená. „Tatínek by to tu už asi nepoznal. Je to něco úplně jiného, než jsme byli zvyklí jako děti. Se starou budovou se dnešní projekt nedá vůbec srovnat. Tatínek byl ornitolog se vším všudy a stanici vybudoval hlavně on. Trávili jsme zde spoustu času,“ vzpomněla.

Pirát Vojtěch Nezval (na snímku) nahradí v křesle zastupitelku Lenku Jüngling. Ta na funkci rezignovala z osobních důvodů.
Pirát Vojtěch Nezval se stal nejmladším přerovským zastupitelem

Význam Ornisu ocenil i Zdeněk Vermouzek, ředitel České ornitologické společnosti. „Ornitologická stanice v Přerově je jediné podobné pracoviště, které v našem státě máme. Je to specializované ornitologické muzeum, které má vlastní budovu, zaměřenou pouze na ptáky. Jsem rád, že se tomuto zařízení dostalo takové zásadní renovace, takže je dnes Ornis na evropské úrovni a zvládne plnit svou funkci v edukaci, osvětě, přibližování přírody a vědeckých poznatků lidem na té nejvyšší úrovni,“ ocenil.

Rekonstrukce Ornitologické stanice zahrnovala nejen modernizaci původní budovy, ale také přístavbu nové. Obě jsou navzájem propojeny. Jedná se o investici Olomouckého kraje za bezmála 100 milionu korun, již se podařilo realizovat díky významné dotaci. V objektu je kromě depozitáře, expozice a dalších pracovišť také preparátorská dílna, kinosál nebo knihovna.

Zbořilův betlém na výstavě Vánoce na zámku v prostorách Muzea Komenského v Přerově.
Galerie se chystá na advent. Návštěvníky potěší výstava netradičních baněk

„Jsme nadšeni, že můžeme od soboty 2. prosince přivítat první návštěvníky. Ptačí terminologií mohu říct, že jsem pyšný jako páv, protože se podařilo tuto rozsáhlou akci po třech letech dokončit. Věřím, že bude sloužit veřejnosti k poznávání i zábavě,“ shrnul ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Návštěvníci si mohou poprvé prohlédnout Ornitologickou stanici v sobotu 2. prosince od 14 hodin a součástí je i doprovodný program. Poté bude otevřena denně, s výjimkou pondělí.