Na variabilních vystoupeních kolektivů bylo vidět, že děti se zpěvem i pohybem upřímně baví. Totéž se dá říct o dalších návštěvnících akce Tovačovské fěrtóšek, kteří tovačovskou halu velice slušně zaplnili.

„Na své děti se přijedou podívat rodiče, babičky a dědečkové i veřejnost, která o to má zájem. Myslím, že tady panuje velice příjemná atmosféra. Děti se na vystoupení chystaly už od rána, kdy probíhaly zkoušky se zvukem," řekla jedna z hlavních organizátorek Zdena Ludvová, která dlouhodobě pomáhá s nacvičováním v kroužku Hanáček Tovačov.

„Přestože dnes je nabídka pro děti hodně široká, myslím, že folklor si své členy vždycky najde . Z toho pohybu a vystoupení mají děcka vždycky velkou radost. Vždy ale hraje velkou roli podpora rodiny. Záleží i na ní, jestli se snaží děti v tom spolku udržet," prozradila členka tovačovské kulturní komise své zkušenosti.

Aktivní účast ve folklorním spolku však není jen o několikatýdenním nácviku a následném vystoupení na soutěžích či jiných předváděcích akcích. Děti se při přípravě tanečních programů zároveň učí poznávat hanácké zvyky, tradice a písně i hry dětí z dob dávno minulých.

„My to spojujeme s tradicemi, jako je například vynášení moreny. Snažíme se prostě dětem k dětem ty lidové tradice přiblížit," dodala Zdena Ludvová k dětskému kolektivu Cebolenke z Hanáčku Tovačov.

O Tovačovské fěrtóšek byl i letos mezi soubory velký zájem. Přestože se jich přeci jen zúčastnilo méně než v letech předcházejících, nechyběli zástupci z Tovačova, Troubek, Kojetína, Majetína nebo z Přerova.