„Mostů je na trase dálnice čtrnáct. První se nachází u Říkovic - tam jsou osazené na třech polích nosníky, které vedou přes trať a nejbližší pole. Předpokládám, že by se v průběhu března osazovaly další nosníky na vedlejší most,“ nastínil Petr Černík, ředitel stavby ze zhotovitelské firmy Strabag.

Další most na trase je ve směru na Kojetín, kde už jsou pilíře hotové a připravují se práce na mostovce. „Tuto část jsme řešili v předstihu s ohledem na přeložku silnice druhé třídy. Most překračuje trať na Kojetín, kde je dnes jednokolejka a výhledově tam má být vysokorychlostní trať. Vede tam také silnice na Bochoř, která je od ledna v provozu,“ dodal.

Stavebníci v pondělí s pomocí speciálního jeřábu osazovali na silniční estakádu přes řeku Bečvu u Prechezy, která je nejnáročnější stavbou úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, poslední a nejtěžší nosník .
Přerov: Stavba estakády na D1 pokročila, speciální jeřáb osadil nejtěžší nosník

Nejzásadnější stavbou celého úseku je bezmála kilometr dlouhá silniční estakáda, která překlene řeku Bečvu, železnici, chemičku a zasahuje i do Dluhonic. Stavebníci zde osazují nosníky, z nichž nejtěžší o váze sto tun museli pokládat s pomocí speciálního jeřábu s nosností 750 tun.

„Pod mostem v Dluhonicích je prostor, který si město využije po svém. V minulosti zde bylo hřiště Sokola a je na jejich uvážení, jestli zde vznikne nějaký park, skateboardová dráha nebo něco jiného,“ doplnil Černík.

V úseku D1 směrem do Předmostí je mimoúrovňové křížení Přerov - sever, které napojí dálnici D 55 od Olomouce a vnitřní průtah městem.

„Dálnice D55 Olomouc - Přerov se nyní buduje v úseku od Olomouce do Kokor a její poslední etapa by měla navázat na nás. Křižovatku děláme v rámci D1 včetně napojení a naváže na ní propojení s Kokorami,“ řekl Černík.

Po nové přeložce silnice na Bochoř začala v pondělí ráno jezdit auta. Jedná se o první dokončenou stavbu v rámci budování dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.
VIDEO: Po nové přeložce silnice z Přerova na Bochoř už sviští auta. Podívejte se

Na celé trase D1 jsou podle něj tři mimoúrovňová křížení - křižovatka Říkovice připojuje dálnici na stávající I/55, MÚK Přerov - západ pak napojí průmyslovou oblast Přerova a oblast Tovačovska, křížení Přerov - sever připojí dálnici D 55 od Olomouce a průpich.

Zemní práce na dálnici D1 budou v letošním roce probíhat ve velkém. „V loňském roce jsme provedli sanační opatření a teď poběží standardní zemní práce tak, abychom se dostali do konce roku 2024 do další fáze. V následujícím roce by se měly budovat vozovky, což je finále dálnice,“ shrnul.

„Letos bychom tedy měli nasypat téměř sto procent násypového tělesa na hlavní trase. Některé mosty budou komplet - ten u Říkovic by měl být provozuschopný a připravený, estakáda by měla mít osazené všechny ocelové nosníky do konce letošního roku tak, aby se mohla v příštím roce budovat betonová vozovka. Do konce roku 2025 by měly být kompletně hotové všechny mosty,“ uzavřel.

Podívejte se, jak speciální jeřáb osadil nejtěžší nosník na stavbě estakády na D1 v Přerově

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová