Velký zájem veřejnosti přilákala prohlídka Malého školního muzea lovců mamutů ve staré škole, kde se v jedné z tříd promítal krátký film o bourání Předmostí a jeho proměně na panelové sídliště.

Podívat se na něj přišel i Milan Derych, který starou podobu Předmostí pamatuje.

„Přistěhoval jsem se sem v době, kdy se bouraly staré selské dvory a jako malý kluk jsem prolézal ty statky. Touto cestou jsem kdysi chodíval do školy,“ zavzpomínal. „Pamatuji si, že tady byl silný pramen vody a studánka. Traduje se, že když se stavěly ty paneláky, voda se znečistila a ze studánky už pak nemohl nikdo pít. Té vody je mi líto,“ posteskl si.

Prohlídka nového distribučního centra americké společnosti Amazon, 19. září 2023, Kojetín.
Amazon v Kojetíně přijme na vánoční sezonu 1300 zaměstnanců

Autorem krátkého filmu ze sedmdesátých let minulého století je již nežijící starousedlík z Předmostí Milan Kočí, který zanechal věrohodný obraz doby před padesáti lety.

„Tento snímek jsem poprvé zhlédla asi před patnácti lety. Napadlo nás oslovit starousedlíky a udělat vlastní výstavu fotografií s tím, že bychom zapojili i rodiny. Navazovat by měla i soutěž Dědečku, babičko, vyprávěj, aby se děti dozvěděly, jak to v Předmostí vypadalo před mnoha lety,“ řekla jedna z organizátorek akce Ivana Julišová.

„Prostory staré budovy školy se využívají pro výuku některých předmětů i dnes - například vlastivědy nebo cizích jazyků. Na prohlídku Malého školního muzea lovců mamutů, které se zde nachází, se objednávají školní kolektivy, a to nejen z Přerova, ale i Olomouce, Zlína a dalších obcí a měst,“ řekla.

Helena Vondráčková
Jazzový svátek v Přerově klepe na dveře, na prologu zazpívá Helena Vondráčková

Po prohlídce muzea a výstavy ve staré škole se účastníci vydali na trasu pochodu. Ta vedla kolem lomu na Žernavé na Školní kopec, kde mohli zájemci oprášit své přírodovědné znalosti v přírodní učebně a čekalo je i občerstvení v podobě mamutího zákusku. Děti si užily soutěže a kdo chtěl, mohl si opéct špekáčky.

Trasa pak pokračovala nad Přerovskou roklí kolem Libosadu malého Noe přes Vinary a Popovice zpět do Předmostí. Zájemci si mohli prohlédnout také Památník lovců mamutů a navštívit místní Infocentrum. Cíl byl opět ve škole.

Pochod Po stopách lovců mamutů si užila i Olga Rašková. „Jsme tady už potřetí a věřím, že tentokrát s malou zvládneme cestu mnohem lépe. Vydáme se kolem Památníku lovců mamutů, nahoru ke zvonkohře, a pak se vracíme zpátky přes Vinary. Na pochod mě přilákal čas strávený spolu s ostatními,“ prozradila.