Předváděcí akce na téma péče o les byla určena žákům základních škol. Z Přerova na ni přijaly pozvání dvě, z Hranic jen jedna jediná, a sice ZŠ Nová. Celkem chodilo po lese kolem sto dvaceti žáků šestých až devátých tříd.

„Je to nultý ročník. Snad bude příště větší účast,“ poznamenal k tomu vedoucí školního polesí ve Valšovicích Arnošt Malenovský.

V jeho rajónu se totiž celá akce odehrávala. Hned na úvod přivítali školáky trubači. Předvedli jim, jaké fanfáry se troubí při zahájení lovu nebo při ulovení lesní zvěře. Pak se děti vypravily do lesa.

Na prvním stanovišti si měly možnost vyzkoušet, jak se sadí stromky, o pár metrů dál byly poučeny o tom, jakým způsobem se dá bojovat proti lesním škůdcům. Třetí zastávka patřila kácení stromů. Jeden z nich padl k zemi přímo před zraky školáků. „Děti mohly názorně vidět, jak se musí nařezat strom, aby padl na předem určené místo. Pak jej dřevorubec před jejich zraky i odvětvil,“ řekl Malenovský.

Nejvíce času strávili ovšem školáci na stanovišti, kde jim lesníci ukazovali, jak se dřevo přibližuje a chystá k odvozu. V terénu mezi stromy k tomu využívali dvou koní, na cestě pak lesní traktor.

„Koně se mi líbili ze všeho nejvíc. Netušila jsem, co všechno je potřeba pro les udělat, aby byl udržovaný a zdravý,“ ocenila smysl akce žákyně přerovské ZŠ Za mlýnem Daniela Macourková. „I pro mě byl dnešní den velmi poučný, tím spíš pro děti,“ souhlasila s ní její učitelka Lenka Bukalová.

Poslední zastávku měli žáci na školní střelnici. Vyzkoušeli si střelbu na asfaltové holuby, přihlíželi ukázkám kynologického výcviku a obdivovali se sokolníkům.

„Asfaltoví holubi nevypadají jako ptáci, jak by si někdo mohl myslet. Jsou to předměty ve tvaru disku, ze kterých se při zásahu zadýmí,“ vysvětlil Malenovský, který na celou úterní akci pečlivě dohlížel.