Slavnostní vyhlášení se bude konat koncem července ve vítězné obci.

Další ceny si odvezli zástupci Dlouhé Loučky na Olomoucku, Jezernice a Pavlovic na Přerovsku a Tištína na Prostějovsku. Všechny vesnice se mohou těšit na dotaci šest set tisíc korun z krajského úřadu. Diplom za nejlepší vedení knihovny dostanou zástupci Potštátu na Přerovsku.

Tučín – zlatá stuha pro absolutního vítěze

Ve všech oblastech uspěl u odborné poroty Tučín - od společenského života v obci přes občanskou vybavenost a péči o zeleň a krajinu až po informační technologie.

„My bychom potřebovali více víkendů, aby se u nás mohly všechny kulturní akce uskutečnit,“ usmíval se starosta Tučína Jiří Řezníček. „Není to výsledek jen lidí v zastupitelstvu, ale všech obyvatel obce,“ uvedl starosta.

Poslední větší stavbou, kterou se v Tučíně pyšní, patří nový čtyřsetmetrový chodník na návsi. „Součástí stavby bylo i nové veřejné osvětlení, výsev a úprava trávníků a výsadba ovocných stromů,“ doplnil Řezníček s tím, že nyní připravuje obec zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů.

Tučín postoupil do celostátního kola soutěže a tak jej v termínu od 31. srpna do 6. září navštíví celostátní hodnotitelská komise.

Dlouhá Loučka – modrá stuha za společenský život

K modré stuze za společenský život pomohl Dlouhé Loučce i tradiční maškarní karneval.

„Komisi uvítali na každém zastavení masky,“ popisoval starosta Ladislav Koláček s tím, že členy komise vozila po obci stará hasičská stříkačka. „Soutěžili jsme popáté, a tak jsme chtěli přijmout porotu v jiném duchu než v předešlých letech,“ vysvětlil starosta.

Květen a červen jsou nejnáročnější měsíce ve společenském životě obce – téměř na každý víkend připadá nějaký kulturní program od pálení čarodějnic, oslavu prvního máje až po stavění a kácení májky nebo dětských dnů.

„Jsme rádi, že už je to úspěšně za námi,“ usmál se Koláček. V červenci je ve vesnici country festival a koncem srpna hodové slavnosti.

Vše také doplní několik hasičských soutěží. „Ocenění není zásluhou jen zastupitelů, ale všech našich občanů. Když se vydaří počasí tak se kulturních akcí zúčastní i tisíc lidí,“ vysvětlil starosta.

Jezernice – zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

„Na tři a půl tisíce stromů nechala v posledních letech vysázet Jezernice a v okolí obce vznikla čtyři biocentra,“ informoval starosta Jezernice Dušan Pořízka. Právě tato aktivita významně přispěla k ocenění zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí.

„Biocentra jsou dvojího druhu. Ta praktická mají protierozní a protipovodňovou funkci, ale také obnovujeme ovocné sady, které padly v padesátých letech kvůli tehdejšímu zemědělství,“ vysvětlil Pořízka.

Ovocné stromy, jako jsou třešně, švestky, jabloně a hrušně, vysazuje obec i kolem cyklostezek. „Aby časem mohl kdokoli při projížďce ochutnat nějaké ovoce,“ usmál se starosta.

Vesnice totiž leží mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. V jejím katastru tak leží dálniční i vlakový koridor. „Je to v podstatě zdevastovaná krajina,“ podotkl starosta. „Proto se během posledních pár let snažíme zlepšit zeleň v obci a okolí,“ dodal Pořízka.

Pavlovice – bílá stuha za činnost mládeže

„Před komisí jsme nic nepředstírali. Představili jsme výsledky naší práce nejen z mládeží,“ popsal starosta Pavlovic Vlastimil Bia.

Do projektů, které pomohly k získání bílé stuhy, patří sportovně zábavné programy, oslava Dne matek, Noc s Andersenem v knihovně nebo procházka obcí s výkladem o její historii. „Chceme, aby naše děti byly hrdé na to, kde žijí. A také se snažíme vychovat své nástupce,“ dodal starosta Bia.

„Ocenění je výsledek práce zastupitelstva od roku 2002, kdy se razantně obměnilo,“ vysvětlil dál starosta Bia. Podle něj je hlavní věcí, kterou se zastupitelům podařilo dát dohromady, spolupráce všech lidí v obci.

Tištín – oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

V Tištíně oslaví vítězství o nadcházejícím víkendu, kdy pořádají hodové oslavy. „Všem občanům to samozřejmě řekneme. A na oslavy zveme všechny s blízkého i dalekého okolí. Snad nám bude přát počasí,“ doplnila starostka Alena Wagnerová.

Oranžovou stuhu městys získal za spolupráci s Agrodružstvem Tištín. „Pomáhají nám například při údržbě místních komunikací a dalších větších pracích v obci,“ vysvětlila starostka.

Zastupitelé obce společně s Agrodružstvem v současné době připravují opravu bývalého lihovaru, který hyzdí centrum obce. „Byli bychom rádi, kdyby v tomto areálu našly zázemí zájmové organizace, ale vše se bude odvíjet od jednání v tomto týdnu,“ upřesnila starostka Wagnerová.

„Jsme velmi mile překvapeni, protože jsme se účastnili poprvé. Vůbec jsme to nečekali,“ konstatovala starostka Wagnerová.

O soutěži

Osmičlenná hodnotitelská komise navštívila všechny obce letos od 10. do 19. června. Starostové měli devadesát minut na svou prezentaci.

„Vzpomínám na dobu krátce po revoluci, kdy jsme se byli podívat v Rakousku a Německu a viděli, jaký je soulad a pořádek v malých obcích. My se dnes nemáme za co stydět, protože u nás to vypadá stejně jako jinde v Evropě,“ řekla předsedkyně komise Miluše Stržínková, starostka obce Rouské, která zvítězila před dvěma lety.

Podle ní rozhodovaly o celkových výsledcích maličkosti, protože obce byly hodně vyrovnané.

Letos poprvé byli v komisi přítomni jen jako nezávislí pozorovatelé dva krajané z Rumunska - Emil Flasca, předseda Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku a Václav Piecek z obecního úřadu v Gerniku z rumunského Banátu.

„Oba dva měli možnost srovnání venkova u nás a v Rumunsku,“ vysvětlila předsedkyně komise Stržínková.

Vítězný Tučín získá dotaci jeden milion korun z ministerstva pro místní rozvoj. „Ostatní vítězové jednotlivých stuh pak dostanou 600 tisíc korun od Olomouckého kraje,“ doplnil náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák.

Slavnostní vyhlášení a předání symbolických šeků se uskuteční na konci července v Tučíně, kam se sjedou zástupci všech oceněných obcí. Tučín také postoupil do celostátního kola soutěže a v termínu od 31. srpna do 6. září ho navštíví celostátní hodnotitelská komise.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Letošní ročník je již patnáctým.

Krajské kolo se letos konalo po osmé a zúčastnilo se ho 33 obcí z pěti okresů. „Soutěž navazuje na Program obnovy venkova a jde v ní o propagaci a zviditelnění obcí,“ uvedl náměstek krajského hejtmana Pavel Horák.

Komise hodnotila obce v deseti kategoriích:

1. Koncepční dokumenty

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce