„V minulých letech se podařilo zvelebit zámecký park, postupně jsme obnovili schodiště, zdi, kašnu a vznikla zde i naučná stezka,“ říká starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Jakými investicemi obec aktuálně žije?
Stavební firmy u nás dokončují dvě akce. Je to nová splašková kanalizace v místní části Tupec, která svede odpadní vody do čerpací stanice pod vesnicí, a je napojena na kanalizaci Veselíčko. Splašky tak už nepotečou do potoka Lubeň. Kanalizace přijde na 21 milionů korun a podpořilo ji ministerstvo zemědělství a Olomoucký kraj. Druhou akcí je výstavba čtyř nových bytů v bytovém domě nedaleko zámku. Na podzim vyhlásíme výzvu pro zájemce o sociální nájemní bydlení. Na tuto akci za osm milionů korun jsme získali z ministerstva financí dotaci ve výši devadesáti procent.
Povolení má projekt na nový vodovod na západním Veselíčku, tedy v lokalitách Za Lomem na Vicinov a Svrčov. Část trasy však čeká na dokončení komplexních pozemkových úprav. Kvůli tomu také stojí projekt cyklostezky do Oseku „Dálnice nás nerozdělí“.
Letos dokončíme projekt na nové Sportovní centrum Veselíčko. Předpokládá víceúčelové hřiště velikosti dvakrát tenis, obnovu hřiště na malý fotbal, hasičskou dráhu, šatny s klubovnou a parkoviště.
Řešíme také nutnost opravy hráze lesní vodní nádrže Lukavec, kvůli které jsme odložili projekt „Návrat vody do krajiny pod Veselíčkem - vybudování vodní plochy Salajka a mokřadu Chýlec“.

V minulých letech prošel náročnými úpravami zámecký park. Co všechno se v obci podařilo vybudovat?
Největšími investicemi byla bezpochyby rekonstrukce zámeckého parku a vybudování kompostárny na uzavřené skládce. Obě akce podpořil Operační program Životní prostředí a každá přišla na deset milionů korun. V parku jsme postupně obnovili schodiště, zdi, kašnu, bazén, ohradní zeď, vznikla také naučná stezka. Díky programu jsme vysadili přes dvě stě nových stromů a máme již schválený projekt „Tři prstence od dálnice - nové stromy do krajiny“.
Z evropských dotací, ale i financí státu a kraje jsme pořídili nový bezdrátový rozhlas, vybudovali vodní plochu v parku, obnovili hasičskou zbrojnici a vytvořili Muzeum Záhoří. Vzniklo nové veřejné prostranství U kovárny, obnovili jsme obecní a hasičské garáže, místní komunikace Pastvisko a Humna a vytvořili dětská hřiště u radnice a školky. Z vlastních zdrojů jsme v budově obecního úřadu vybudovali komunitní školu a rozšířili klubovnu spolků, opravili kulturní dům v Tupci.
V roce 2020 jsme s pomocí dotace dokončili celkovou rekonstrukci budovy mateřské školy s rekuperací, a to za šest milionů korun, a pak i nové dětské hřiště za necelý milion. Nyní se dokončuje projekt na rekonstrukci venkovního zázemí včetně dlažby, chodníků a zastřešení přírodní učebny.

Obec Veselíčko vedla dlouhou dobu spor kvůli těžbě v místním kamenolomu, která výrazně zhoršila životní prostředí v obci - jaká je situace dnes?
V kamenolomu se v současné době netěží. Nicméně předpokládáme, že se opět rozjede v souvislosti s dokončením poslední etapy dálnice D1 Přerov-Říkovice. Zde je ale pravděpodobnější využití kamene z Podhůry u Lipníku, protože tento lom je v provozu. Obec vedla několik sporů s Kamenolomy České republiky i Obvodním báňským úřadem v Ostravě, které řešily krajské soudy, ombudsman i Nejvyšší správní soud. Výhradní ložisko kamene se nám, žel, nepodaří zrušit, i když bylo vydáno povolení na těžbu ještě za socialismu. Pro rozšíření lomu v hranicích dobývacího prostoru ale musejí těžaři získat pozemky města Přerova. Takže uvidíme.

Pandemie výrazně ovlivnila kulturní a společenský život v obci - plánujete na nejbližší období nějaké akce?
Letos jsme museli zrušit folklorní Záhorské slavnosti a country večer, protože soubory nemohly cvičit, takže doufáme v příští rok. Zrušili jsme i druhý ročník festivalu mladého umění a řemesel Mezi stromy. V květnu se uskutečnila na Veselíčské svatojánské hody pouze mše. Poslední dvě červencové soboty obec uspořádá nízkonákladové akce „Noc pod hvězdami“ a „Párty v parku s párkem“. Ranč Mustang nabídne 14. a 15. srpna Jezdecké dny, hasiči poslední srpnovou sobotu Rozloučení s prázdninami a TJ Sokol 18. září odložený Pochod veselíčskými lesy.