„Původní harmonogram, který jsme nastavili na květen až červenec, letos neplatí. Jsou ale otevřeny sběrné dvory v ulicích Na Hrázi a Želatovská, kam mohou lidé odkládat větší odpad,“ řekl jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Kontejnery se obvykle objeví v ulicích města už počátkem března - letos ale došlo ke změně, protože areál technických služeb procházel rekonstrukcí a rozšířením sběrného dvora. Nebylo tedy možné skloubit stavbu a zároveň třídění odpadů z kontejnerů. Kontejnery měly být rozvezeny na stanoviště až v květnu, do záměru ale vstoupilo bezpečnostní opatření.