Jedním z nich je například pohřebiště ze starší doby železné, nebo-li z doby halštatské, u Trnávky, nedaleko místa, kde byla v úterý zahájena stavba dálnice D1.

„Nalezli jsme tady skoro osmdesát žárových hrobů, některé z nich měly i kamennou konstrukci – žlábky kolem byly asi původně ukryty pod malými mohylovými násypy," přiblížil ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.

Výskyt pohřebiště archeology překvapil, v hrobech nalezli celkem na pět set malovaných nádob.

„Původně jsme s takovým objevem nepočítali, byla to pro nás nová věc. Výzkum jsme sice ukončili v létě minulého roku, ale dodnes se s pohřebištěm „potýkáme" v laboratořích. Slepujeme nádoby, kterých bylo v každém hrobě pět až sedm kusů," prozradil.ˇ

Archeologické nálezy z lokality Lipník nad Bečvou – Trnávka v Archeologickém centru Olomouc

Archeologické nálezy z lokality Lipník nad Bečvou – Trnávka v Archeologickém centru Olomouc. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Žena pohřbena se dvěma dětmi

Nálezy z dalších lokalit jsou už také v laboratorním stavu zpracovávání.

U Oseku nad Bečvou objevili sídliště ze starší doby bronzové.

„Je velice zajímavé a důležité už proto, že v té době a této kultuře, která osidlovala východní Moravu ve starší době bronzové, se donedávna žádná sídliště v těchto lokalitách nepřipisovala. Dnes máme jednoznačný důkaz – sídliště se zahloubenými objekty. Chybí nám tam nadzemní konstrukce nějakých domů, takže soudíme, že lidé tehdy žili ve srubových staveních, která nezanechávají moc archeologických stop," dodal.

Ve stejné oblasti nalezli archeologové také hrob ze starší doby bronzové.

„Hrob sám byl dost hluboký. V dolní části byla pohřbena žena a nad sebou měla dvě děti. Ty byly zahloubeny velice mělce, takže teď zkoušíme najít podobné. Hledáme na menším úseku, ručně, bez použití těžké mechanizace, která by hroby mohla ohrozit. Uvidíme, jaký bude výsledek," zmínil významný nález.

Archeologické nálezy z lokality Lipník nad Bečvou – Trnávka v Archeologickém centru Olomouc

Archeologické nálezy z lokality Lipník nad Bečvou – Trnávka v Archeologickém centru Olomouc. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Neolitické "řadovky"

Třetí nejdůležitější lokalita je podle Jaroslava Pešky v katastru obce Bohuslávky.

Tam objevili velké sídliště z dob prvních zemědělců z mladší doby kamenné, kteří na území přicházeli v šestém tisíciletí před naším letopočtem.

„Je to značně rozsáhlé sídliště, kde jsme objevili více než třicet půdorysů nadzemních domů, takzvaně dlouhých neolitických domů. Mají kulovou konstrukci a vždy jsou vedle sebe v pěti řadách. Jejich délka může být několik desítek metrů, záleží na tom, kolik obyvatel tam tehdy žilo," doplnil Peška

Další lokalita? Může se stát

Záchranný archeologický výzkum začal zhruba před dvěma lety.

Na základě územní archeologické studie byly vytipovány lokality, kde byl výzkum zahájen.

„Tyto úseky jsou pro stavbu od archeologie uvolněny, v průběhu stavby dálnice můžeme pracovat na bocích, v takzvaném dočasném záboru," vysvětlil Jaroslav Peška.

Další nálezy nevylučuje.

„Může se stát, že narazíme ještě na nějakou lokalitu, kterou jsme nebyli schopni odhalit. Ale už by jich mělo být spíše méně," uzavřel.