„Někteří lidé mají sílu nejen snít, ale také své sny uskutečnit. Lev Skrbenský, bývalý pražský a olomoucký arcibiskup a kardinál český, měl silnou touhu jít za svým snem," přiblížil jednu z výrazných osobností, spjatých s historií zámku v Dřevohosticích, místostarosta městyse Petr Dostál.

Právě historii rodu Skrbenských bude zasvěcena nová pamětní síň, kterou obec slavnostně zpřístupní veřejnosti v neděli 30. září.

„Lev kardinál Skrbenský strávil dětství na zámku v Dřevohosticích a také primici, svou první mši, sloužil týden po svém vysvěcení na kněze v červenci roku 1889 v dřevohos­tickém kostele," přiblížil Petr Dostál.

Zastupitelé se rozhodli zpřístupnit na zámku malý pietní prostor v místech, kde byla podle památkářů v minulosti kaple.

„Díky pomoci přerovského děkanátu se nám podařilo získat původní Skrbenského ornát, jenž vyšívala jeho matka Leonie. Byl nám také zapůjčen vzácný obraz Krista, o kterém se ví, že patřil do původního inventáře Skrbenských a zdobil zámeckou kapli," prozradil.

Úpravy pamětní síně v těchto dnech finišují.

„Elektroinstalace, osvětlení a všechny stavební práce jsou již hotové, položena je také nová prkenná podlaha, prostory jsou vymalovány a nyní rozmísťujeme obrazy a fotografie kardinála," dodal.

Slavnosti se zúčastní olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který bude sloužit pod širým nebem bohoslužbu slova.

Z Vídně pak přijede baron a člen starého šlechtického rodu Gobert Skrbenský.

V programu, který začne v 16 hodin v areálu zámecké zahrady, vystoupí přerovská skupina Rabussa, zazpívají děti z místní základní školy a zazní duchovní písně. Na zámku pak bude otevřena výstava Šikovné ruce Dřevohosticka.

„Nic na světě není více hodno uznání a pocty, jako pokorný a pracovitý člověk. Tak chceme jednoho takového připomenout," uzavřel místostarosta.

Obec Dřevohostice získala zámek i s celým panstvím již v roce 1897 odkoupením od baronky Leonie z Badenfeldu, provdané za Filipa Skrbenského z Hříště, a to za 255 tisíc zlatých. Týž rod vlastnil Dřevohostice také počátkem 17. století, ale tehdejšímu majiteli Janu Skrbenskému z Hříště bylo panství zkonfiskováno za účast na stavovském povstání.