Pro věřící je to nejvýznamnější den v roce. Velikonoční neděle, během níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství života nad smrtí.

V kostele sv. Vavřince v Přerově se proto během dopoledne konaly hned tři mše svaté - přísná epidemická opatření kvůli koronaviru totiž umožňují přítomnost pouze deseti procent věřících.

Děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg během Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně popsal, v čem spočívá její výjimečnost. Pro křesťana je to nejdůležitější den, protože třetího dne ráno poté, co byl Ježíš ukřižován, nacházejí jeho učedníci hrob prázdný.

Rozhledna Božka v Přáslavicích po zimě přivítala první návštěvníky, 3. dubna 2021
Rozhledna „Božka" otevřela! Kam až je z ní vidět?

„V biblickém textu výslovně stojí, že teprve až vešli do hrobu, uvěřili v Ježíšovo vzkříšení. Nestačí jen dojít k hrobu jako Máří Magdaléna, vidět odvalený kámen a prázdný hrob a zase běžet zpět. Je třeba vejít dovnitř a uvěřit, že Ježíš je vzkříšený a živý uprostřed nás. O to budeme prosit i dnes - abychom našli odvahu proniknout dovnitř, hluboko do srdce. Vejít dovnitř, nezůstat jen u prázdného hrobu. Až tam, kde život zvítězí nad smrtí,“ řekl děkan farnosti Josef Rosenberg.

Podle něj byl mezi věřícími o velikonoční bohoslužby velký zájem.

„Chtěli jsme, aby mohli věřící přijít alespoň na jednu mši svatou osobně, a proto se jich v neděli konalo více. První byla v osm hodin ráno a další následovaly v deset a jedenáct hodin dopoledne. Přišli všichni lidé, kteří byli zapsaní na seznamu, a dorazilo by jich i více, ale kvůli opatřením nemohli. Boží hod velikonoční je středobodem pro každého věřícího,“ dodal.

Zájemci, na které se nedostalo, mohli sledovat mše svaté na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli také on-line v Televizi Přerov, na farních stránkách farnostprerov.cz nebo farním Facebooku.

Bohoslužba na Boží hod velikonoční v kostele sv. Vavřince v Přerově v roce 2020
Velikonoční kostely v Přerově? Lepší jako loni, těší děkana

Věřící se ale shodli na tom, že přítomnost v kostele nic nenahradí.

„Jsem velmi ráda, že jsem mohla přijít osobně, protože je to zvláštní den a celý rok se na něj člověk těší,“ pochvalovala si třeba Františka Kadarová z Přerova.

S Velikonoční nedělí se pojí velké množství tradic a jedním ze symbolů je pečený beránek. Věřící do kostela také přinášejí pokrmy – mazance nebo beránky, které pokládají u oltáře, a kněz je pak požehná.

Velikonoční neděle se začíná slavit už noční bohoslužbou - vigilií na Bílou sobotu. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně se pak nese v radostném duchu. V kostele sv. Vavřince se o slavnostní náladu postaral kostelní sbor.