Prosme za všechny nemocné, trpící a oběti koronaviru. Prosme za moudrost pro naši vládu, ale i ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zhroucení demokracie nebo zavládnutí chaosu.

I taková slova zazněla během sváteční bohoslužby, kterou odvysílala na Květnou neděli v přímém přenosu z kostela sv. Vavřince v Přerově místní internetová televize. Děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg modlitbu přednesl v roušce.

Velikonoční bohoslužby Římskokatolické církve v Přerově, které se uskuteční v kostele svatého Vavřince, budou mít stejný scénář jako tato.

On-line vysílání prostřednictvím místní internetové a kabelové televize je pro věřící jedinou možností, jak k nim mohou dolehnout slova faráře.

Kraslicovník na hranickém Masarykově náměstí
Velikonoce v Přerově a Hranicích? Letos bez Kraslicovníku

„Začali jsme pravidelně vysílat přenosy z nedělních bohoslužeb, které se u veřejnosti setkaly s dobrými ohlasy. Na Zelený čtvrtek, tedy 9. dubna, se uskuteční Mše svatá v 17 hodin, na Velký pátek 10. dubna také v 17 hodin. V neděli 12. dubna - na Boží hod velikonoční - začíná bohoslužba v 10 hodin,“ přiblížil děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

E-mail i televize

Českobratrská církev evangelická v Přerově zašle kázání svého faráře Marka Zikmunda písemnou formou všem členům sboru.

„Je to tak už od začátku, že pan farář rozesílá e-maily s kázáním. Jinou možnost dnes ani nemáme. Zejména starším lidem, kteří patří k nejohroženější věkové skupině, ale bylo těžké vysvětlit, že se kvůli riziku nákazy nemohou shromažďovat,“ popsal kurátor sboru Martin Skalický.

Na webu Církve československé husitské  najdou lidé záznamy z velikonočních bohoslužeb.

„Bohoslužbu naší církve v Praze bude vysílat v neděli dopoledne druhý program České televize a umístíme ji hned i na web a na náš Facebook,“ řekla farářka Církve československé husitské v Přerově Alena Milová.