„Je to určitě lepší jako loni, kdy jsme velikonoční bohoslužby pouze zajišťovali televizním přenosem a lidé je mohli zhlédnout jen on-line. Zájem věřících je samozřejmě velký a v tuto chvíli máme všechny seznamy zapsaných zájemců plné. Snažili jsme se, aby mohli věřící přijít alespoň na jednu bohoslužbu osobně,“ řekl Josef Rosenberg.

V Přerově chodilo v době před pandemií do kostelů každou neděli až 800 lidí.

„V kostele sv. Vavřince je kapacita 350 osob, takže jich může přijít 35. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek začínají bohoslužby v 17 hodin, na Bílou sobotu pak ve 20 hodin. V neděli budeme sloužit více mší - v 8, 10 a 11 hodin, protože je to pro věřící hlavní svátek,“ upřesnil děkan přerovské farnosti. Na Velikonoční pondělí se konají bohoslužby v 9 a 10.30 hodin.

Věřící, kteří se do kostela nedostanou, mohou zhlédnout Mše svaté on-line v Televizi Přerov, ale také na farních stránkách farnostprerov.cz nebo farním Facebooku. Mši svatou na památku Večeře Páně mohou sledovat v přímém přenosu 1. dubna od 17 hodin, Velkopáteční obřady 2. dubna v 17 hodin, Vigilii Vzkříšení 3. dubna ve 20 hodin a Mši svatou o Slavnosti Zmrtvýchvstání pak 4. dubna v 10 hodin.

V kostele sv. Vavřince panoval ještě nedávno čilý stavební ruch kvůli výměně elektroinstalace.

„Načasování této náročné akce nebylo zrovna nejšťastnější, ale dostali jsme povolení od památkářů a byly volné i kapacity firmy, takže jsme rádi, že se práce zvládly. Chtěl bych zvlášť poděkovat farníkům, bez nichž by se to vůbec nepodařilo - byli velice obětaví, takže úklidové a přípravné práce jsme si dělali ve vlastním režimu,“ uzavřel Josef Rosenberg. (pu)

Velikonoční poselství děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga

Každý, kdo prožívá nějakou bolest či těžkost a svěří ji Kristu, který nesl kříž, může počítat také s tím, že na tento kříž dopadne paprsek jeho zmrtvýchvstání a vzkříšení. Řešení nespravedlivého odsouzení Krista vyústilo ve vzkříšení jako jediné správné řešení. Ani my nevíme, jak to s námi dopadne, ale pokud spolehneme na Boha a uděláme maximum, tak i v našem životě zazáří vzkříšení - ten paprsek nového dne, který utrpení prozáří do nových barev. To přeji jak sobě, tak i všem, kdo budete číst toto poselství, a zároveň vám přeji, abyste ho i žili.