Podle náměstkyně přerovského primátora pro finance Hany Mazochové (ANO) je nejdůležitějším úkolem snížit zadlužení města bez výrazného dopadu na investice a grantový program.

„Nutná je i revize stavu městského majetku a prodej zbytného majetku,“ shrnula.

Radnice nasměruje svou energii na rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení. Hodlá podporovat vybudování strategických průmyslových zón, které by se staly zdrojem hospodářského rozvoje a vzniku nových pracovních míst.

„Snahou je i nastavení strategie pro nakládání s odpady s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za komunální odpad,“ konstatoval primátor města Petr Měřínský (ANO).

Nejpalčivější otázkou v oblasti dopravy zůstává napojení Přerova na dálnici D1 a dokončení strategických projektů, jako je mimoúrovňové křížení v Předmostí či průpich.

„Důležité je i zpracování koncepce parkování a rozšíření sítě cyklostezek,“ doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Radní chtějí pořádat setkání s občany, besedy a veřejná slyšení a informovat je o chystaných uzavírkách či stavbách ve městě. Primátor bude také nadále pokračovat v pravidelných schůzkách s občany „Z očí do očí,“ které zavedl jeho předchůdce.

Jedním z bodů programového prohlášení je i oblast veřejného pořádku.

„Nechceme, aby městská policie suplovala práci dopravní policie, ale zaměřila se na věci, kvůli nimž byla primárně zřízena - to znamená zajištění veřejného pořádku,“ zmínil přerovský primátor Petr Měřínský.

Město bude také pokračovat ve snaze snížit počet sociálních ubytoven.

Prioritou vedení radnice je rekonstrukce bývalého hotelu Strojař za účelem zajištění dostupného bydlení pro seniory a mladé začínající rodiny, ale i stavba nového pavilonu v Domově pro seniory.

„Chtěli bychom zajistit revitalizaci městských lokalit a vrátit do nich více zeleně, ale také usilovat o obnovu památkově chráněných objektů. Budeme také pokračovat v protipovodňových opatřeních,“ uzavřel náměstek primátora Michal Zácha (ODS).