„Prováděli jsme místní šetření, které vytipovalo úseky, určené k opravě. Důvodem je, že se na některých místech uvolnila dlažba. Jednou z příčin, proč k tomu dochází, je přetěžování komunikace vozidly,“ uvedl Jiří Raba z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle něj se bude město snažit provést opravy co nejrychleji.