Těm, kterým nebyl lhostejný život v okupovaném Československu. Pátrání v archivech, ale také obcházení po sousedech a hledání v kronikách. Stanislava Čočková začala s výzkumem na podzim loňského roku

„Pořád to vlastně trvá, dohledávám. Objevila jsem další lidi, kteří žijí jinde a ještě bych je někdy mohla navštívit," prozrazuje.

Výstava tak přiblíží osudy lidí, jejichž jména jsou vepsána na pomníku ve Veselíčku – a které dnes téměř nikdo nezná. Ostatně, samotná historie pomníku je spletitá.

První pomník obětem druhé světové války měl být totiž postaven hned v roce 1945. V obecní kronice ze dne 15. července 1945 stojí: „(…)Odpoledne procházel se průvod vesnici. Vpředu jely dva alegorické vozy, jeden znázorňoval porobu, druhý svobodu. Slavnost se odbývala v zámeckém parku. Večer se odbýval letní karneval. Účast byla ohromná. Vybráno bylo 64.000,–korun. Tento obnos bude věnován na pomník mučených."

Peníze se ale ze sbírky ztratily, někdo je ukradl. „V roce 1950 proto na popud Vladimíra Čočka spolek Bojovníků za svobodu zakoupil domek číslo 25 od Ludmily Janáčkové za cenu 30 tisíc korun, svépomocí členů ho rozboural a chtěli na tom místě postavit pomník," dodala.

Důstojný pomník byl však postaven až v roce 1964, spolu se žulovým památníkem se jmény padlých, který je zde dodnes. Ojedinělá výstava je otevřena ještě od čtvrtka 7. do soboty 9. května a opět od čtvrtka 14. do soboty 16. května, vždy od 16 do 18 hodin.