Nejvýznamnější bude rekonstrukce jižní zdi v zámeckém parku.

„Rádi bychom ji realizovali už na jaře. Stát by měla okolo jednoho milionu korun. Momentálně čekáme na výsledek dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji," uvedl starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Dále chce obec zbudovat nové osvětlení u nedávno postavených bytů v lokalitě Na podvesní louce.

„Postavit se má v letních měsících a financovat ho budeme z obecních peněz," dodal.

Úprav se dočká také veřejné prostranství u Hospůdky Na kovárně, kde by měl vzniknout nový chodník. V tomto případě by se investice měla pohybovat okolo 700 tisíc korun, které obec získá z krajského programu obnovy kulturních památek.

Místní občanské sdružení nazvané Záhoří chce ve spolupráci s partnerskými obcemi letos vybudovat také naučnou stezku.

„Půjde o zbudování pětadvaceti informačních tabulí, převážně v lesních lokalitách. Podařilo se nám na tento záměr získat dotaci 700 tisíc korun z Programu rozvoje venkova," upřesnil starosta Tomáš Šulák.

Pokud obec získá další dotační prostředky ráda by do konce roku vytvořila také expozici připravovaného Muzea Záhoří.

„Největší investice plánujeme na letošní rok. Příští pak uspořádáme například oslavy ke stému výročí zdejšího hasičského sboru," uzavřel.