V obci se tedy pravděpodobně na konci října uskuteční výsadba, do níž se zapojí i veřejnost.

„Cílem tohoto projektu je částečná obnova sadu v lokalitě nazývané místními jako Drůbežák. Máme plánováno vysadit padesát kusů ovocných stromů, z nichž 45 kusů mají být švestky a 5 kusů třešně," uvedla starostka Staré Vsi Jiřina Mádrová.

O termínu sázení zatím není definitivně rozhodnuto. Předpokládá se, že bude provedeno buď ve čtvrtek 25. října, nebo v pátek 2. listopadu. Pomoc při výsadbě přislíbili žáci místní základní a mateřské školy spolu s jejich rodiči, pedagogy a zaměstnanci těchto zařízení. Dále se jí zúčastní členové místního spolku zahrádkářů, fotbalového klubu a sdružení dobrovolných hasičů.

„Výsadbou se obnoví původní stromová výsadba kolem obce. Je důležité, že se do akce zapojí děti, mládež a veřejnost, neboť tím, že se sami podílejí na výsadbě, vytvářejí si zároveň lepší vztah k přírodě a krajině, ve které žijí a která je obklopuje," dodala starostka.

Stará Ves na tento projekt získala grant ve výši 17 tisíc korun.

„Rozpočet celkových nákladů bude činit přibližně 21 150 korun. Samozřejmě na tomto projektu bude mít velkou zásluhu veřejnost a její dobrovolná výpomoc," doplnila s tím, že se po výsadbě uskuteční přátelské posezení u táboráku.

Nadace Partnerství podpořila podzimní sázení stromů ve dvanácti obcích v celé České republice částkou 182 tisíc korun. Granty na jejich výsadbu spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.