Kaple Panny Marie se dočkala výměny dveří se zárubněmi a Svatá studánka byla vyčištěna a vedou k ni nové schody.

„V kapli byla provedena výměna dvoukřídlových dveří včetně zárubní, které byly vyrobeny z dubového masivu. Na nové dveře bylo přeneseno původní repasované kování," uvedla starostka Staré Vsi Jiřina Mádrová.

Podle místní historičky a členky spolku zahrádkářů Jaroslavy Odstrčilové byla kaple postavena v roce 1874 a rekonstruována v letech 1940, 1954 a 1989. Studánka již nesla stopy času a tak ji bylo nutné vyčistit a nově upravit její schody. „Byla opravena podle restaurátorského záměru, jehož cílem bylo provést zpevnění povrchu cihelné podezdívky pod štítem a celé dílo očistit od mechu, lišejníků a cementového nátěru," dodala starostka.

U studánky byla také zhotovena plastická retuš jejího povrchu včetně části pískovcové štítu. Její schodiště bylo doplněno a vyrovnáno umělým kamenem a podle původního návrhu byla na její otvor umístěna i nová mříž.

Obě opravy se uskutečnily s využitím příspěvku Ministerstva kultury České republiky, který činil 58 tisíc korun. Celkové náklady na rekonstrukce, prováděné od 20. srpna do 21. září, dosáhly téměř sedmdesáti korun.

„Využili jsme pro ně programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností," uzavřela starostka.