Po další odmlce se tak zase začíná s odstraňování sutí a čištěním v části města Přerova, která by měla do září podstatně změnit svou podobu.

Zahájení stavby nových multifunkčních domů za necelé tři měsíce se však zdá být nereálné.

Podle posledních informací má dojít k úplnému odstranění polozbořeného domu do konce prvního červencového týdne.

„Čtvrť jsem navštívil a mám informaci, že do konce příštího týdne by měl být kompletně stržen dům číslo 15. Stavebníci musejí být obezřetní, protože objekt je podsklepený, takže hrozí riziko propadnutí," uvedl náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

Polorozbožené a nezabezpečené torzo domu ve Škodově ulici stále ohrožuje kolemjdoucí.

Demolice probíhá chaoticky

Ten se tento týden setkal se zástupcem petentů ze Škodovy ulice, kteří si stěžovali na nedůstojné životní podmínky u polorozbořeného domu. Bourání domu se totiž táhne již více jak tři měsíce.

„Chápu jejich rozladění, protože musejí žít ve čtvrti, kde probíhá složitá demolice. Až pro ně nový majitel najde místo k bydlení, pravděpodobně také jejich domy skončí v demolici. Situaci nájemníků ale musí řešit vlastník domů ve Škodově ulici," doplnil.

Město prodalo zdevastované domy ve Škodově ulici společnosti Opera Bohemia v září roku 2007 za jeden a půl milionu korun. Ve smlouvě se firma zavázala, že nejpozději do pěti let od nabytí vlastnictví začne s výstavbou reprezentativní čtvrti.

Firmě se už sice podařilo zbořit část ghetta a vystěhovat z ulice zhruba čtyřicítku převážně romských rodin. Samotná demolice ale probíhá chaoticky.

Slibů k jejímu dokončení již dala firma za poslední měsíce několik. Na jaře přislíbila dokončení v měsíci květnu. Poté svedla nedodržení dalšího termínu na konci června na rekonstrukci a uzavírku blízké Husovy ulice.

„Příslibů ke konečnému termínu demolice domu ve Škodově ulici jsme obdrželi již osm, a to od listopadu minulého roku. Proto jsem i obezřetný s nejnovějším vyjádřením, že by to mělo být zbouráno do konce příštího týden," uvedl Jiří Just z odboru stavebního úřadu přerovského magistrátu.

Polorozbožené a nezabezpečené torzo domu ve Škodově ulici stále ohrožuje kolemjdoucí.

Firma dostává jednu pokutu za druhou

Množí se jí i pokuty od města za nedodržení bezpečnostních opatření v okolí demolované budovy. I v těchto dnech stále vypadávají cihly z přízemí domu na blízký chodník.

„Do současné doby dostala firma Opera Bohemia od stavebního úřadu tři pokuty a momentálně projednáváme další. Důvodem je zejména nezajištění bezpečnosti na staveništi, které by mělo být označeno a ohrazeno," dodal.

Zástupci firmy se nedostavili ani na poslední jednání zastupitelstva města s odůvodněním, že je jednatel momentálně v nemocnici.

Firma zatím také nepodala žádost o prodloužení smlouvy ke stavbě multifunkčních domů, která má začít v září.

„Firma Opera Bohemia je v exekuci, takže jsem zvědavý, jakým způsobem zmíněné pokuty uhradí. Do 13. září má také předložit územní a stavební povolení, což při standardním povolovacím postupu nemůže stihnout," uzavřel.