Protože budova skladu leží v zátopové oblasti, mohlo by v případě povodní dojít k vyplavení špatně uskladněných materiálů do nedaleké evropsky významné lokality Včelínské louky. Situace by se měla zlepšit do dvou týdnů.

Město se případem zabývá na podnět kojetínských zastupitelů, kteří navrhli situaci řešit domluvou s majitelem provozovny.

„Odbor výstavby a životního prostředí už začal s panem Ramišem vyjednávat o vyklizení pozemků," ujistil starosta Kojetína Jiří Šírek. Než použije oficiální postupy, chce odbor situaci vyřešit domluvou.

„Nejdříve jsme pana Ramiše neformálně informovali, než abychom jej strašili sankcemi, a on přislíbil, že vše uklidí. Pokud by dohodu nedodržel, museli bychom zahájit správní řízení," vysvětlila Eliška Izsová z odboru životního prostředí.

Město má pouze pravomoc uložit pokutu podnikající osobě, která neudržuje pořádek na svěřeném pozemku, a to až ve výši dvě stě tisíc korun.

V případě zaplavení Včelínské louky, kterou Krajský úřad v Olomouci vyhlásil za přírodní památku, by situaci mohl řešit právě on.

„Nechceme, aby papír vyplavil a zničil Včelínské louky, a proto se situaci snažíme vyřešit dříve, než přijdou povodně," dodala Izsová.

Nezabezpečené kontejnery

Výkupna má oficiální povolení krajského úřadu, samotné její zřízení a fungování není proti předpisům.

„Provozovna je oficiálně povolena, souhlasné stanovisko vydalo Povodí Moravy i krajský úřad. Podmínkou při kolaudaci ovšem bylo, že venku je možné skladovat materiál jen v zabezpečených nádobách," objasnila Jana Bosáková ze stavebního úřadu.

Realita je ovšem jiná. V okolí skladu se už delší dobu volně povaluje velké množství balíků papíru a plastu.

Zabezpečené kontejnery na odpad zcela chybí, balíky jsou maximálně uloženy v dřevěných bednách. Na pozemku se také pohybují hospodářská zvířata.

Majitel: Vše vyvezu a uklidím

Majitel provozovny Petr Ramiš uznává svou odpovědnost za nebezpečnou situaci.

„Jsem si vědom toho, že se na pozemek dostaly odpady, které tam neměly být. Nebyl to ale žádný nebezpečný odpad, jen dřevěné bedny. Rozhodl jsem se vše vyvézt a uklidit, za čtrnáct dnů by to mělo být hotové," vyjádřil se ke stávající situaci.

Je rozhodnutý odklidit také papír, který neoprávněně skladuje na pozemku města.

Martina Vrtělová