Nového systému varování obyvatel se teď konečně dočkaly i místní části Přerova.

„Řešení povodňových situací je složité a členové komisí musejí pracovat s velkým množstvím informací," řekl Josef Vaculík z oddělení ochrany a krizového řízení přerovského magistrátu.

Město proto s pomocí finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí uvedlo v život projekt Protipovodňových opatření, jehož součástí je i digitální povodňový plán.

„Náklady na zpracování digitálního povodňového plánu byly vyčísleny na 5 milionů 600 tisíc korun, z toho dotace činí 4,8 milionů korun," upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Stávající systém varování obyvatel se v Přerově rozšířil o srážkoměry a hladinoměry, které poskytnou výstupní informace o aktuální výšce hladiny řeky Bečvy a průtoku v digitální podobě.

„Varování před hrozícími povodněmi navíc uslyší také obyvatelé místních částí Dluhonice, Lověšice, Penčice či Popovice," doplnil.

Právě včasnou informovaností lze předejít ztrátám na majetku a výrazně omezit další negativní jevy, způsobené rozlivy z koryta Bečvy, Olešnice či Strhance.

Výraznou pomocí je především měřící systém na řekách, protékajících Přerovem.

„Všechna tato zařízení jsou propojena s republikovými systémy a uvedena v digitálním povodňovém plánu, který si můžou prohlédnout nejen členové povodňových komisí, ale i ostatní zájemci na webových stránkách města Přerova," upřesnil Josef Vaculík.

Informace najdou zájemci v sekci „Krizové situace – Povodňová ochrana".

Digitální povodňový plán je k vidění nejen na webových stránkách Přerova, ale i na webu zhotovitele a provozovatele Portálu a na stránkách Povodňového informačního systému ministerstva životního prostředí.

V současné době prověřují povodňové orgány provázanost celého plánu na technická zařízení vybudovaných informačních systémů a dokumenty, zpracované jinými subjekty v republice.

Přerovsko zasáhly v uplynulých letech ničivé povodně hned dvakrát.

Katastrofální následky měla stoletá voda v roce 1997, která srovnala se zemí stovky domů v řadě obcí a vyžádala si i oběti na životech. Jen v Troubkách nad Bečvou tehdy zahynulo devět lidí.

Povodně v roce 2010 se sice obešly bez tragédie, ale v řece Bečvě se „utopily" stovky milionů korun. Živel se znovu prohnal obcí Troubky nad Bečvou a v Přerově se ocitly pod vodou například zahrádky u nemocnice, hotel Jana nebo místní část Kozlovice.