Jednotlivé díly tohoto hudebního nástroje se nyní vracejí na své původní místo, aby mohly rozeznít místní kostel při slavnostním koncertu už přespříští neděli 16. listopadu v 16 hodin.

„Nástroj byl už delší dobu ve velice špatném stavu. Jelikož je vynikající a téměř bez zásahů dochovaný, řídili jsme se doporučením citlivě jej zrestaurovat do původní podoby,“ uvedl lipnický farář Josef Pelc, pod jehož správu spadá i farnost v Hlinsku.

Z opravy vzácných varhan má radost. „Farníci na ni přispívali řadu let, ale podařilo se to také díky podpoře ze Státního zemědělského intervenčního fondu,“ dodal farář Pelc.

Podle faráře Josefa Pelce si investice vyžádala přibližně 900 tisíc korun. „Peníze však nepadly jen na restauraci varhan, ale i na opravu vyzvánění a zprovoznění věžních hodin,“ upřesnil farář z Lipníku nad Bečvou.

Podle jeho slov varhany pravděpodobně pocházejí z let 1885 až 1887. „Jejich tvůrcem je novojičínský varhanář Karel Neusser, který byl vynikajícím moravským varhanářem na přelomu 19. až 20. století. Jeho firma postavila na Moravě desítky varhan,“ zmínil část historie farář Pelc.