O tematické prohlídky s názvem Tóny Vánoc měli lidé velký zájem a poutavé vyprávění průvodců dokreslily i hrané scénky v podání tovačovských ochotníků.

„Letošním tématem jsou tóny Vánoc, které nás provázejí po celou sváteční dobu - koledy a vánoční písně. Staly se neodmyslitelnou součástí tohoto období a patří k českým Vánocům. Snažíme se přiblížit jejich původ i s pomocí divadelních scének, se kterými pomáhají ochotníci a děti ze Zámeckého kroužku,“ přiblížila průvodkyně Jitka Peřinová.

Českou mši vánoční složil Jakub Jan Ryba v roce 1796. „Text pastorely napsal česky, protože tvrdil, že z latinsky zpívaných žalmů nemá užitek ani zpívající, ani poslouchající - a měl svatou pravdu,“ podotkla.

Vánoce na zámku v Tovačově mají každý rok jiné téma. „Už jsme tu měli téma anděl, zvony nebo cesta světla. Letos jsme zvolili koledy a tóny Vánoc. Lidé se dozví nejen zajímavosti o vzniku oblíbené písně Tichá noc, ale i nejznámější anglické skladby o svatém Václavovi, jejíž počátky jsou v českých zemích,“ doplnil Antonín Havlín ze Zámeckého spolku v Tovačově.

Během prohlídek bylo veřejnosti přístupné staré křídlo zámku a končily v zámecké kapli.

„Nejstarší část zámku - raně barokní kapli - nechal vystavět Vratislav z Pernštejna pro svou španělskou manželku. Traduje se také, že tato kaple byla stavěna pro Pražské jezulátko,“ zmínil zajímavost.

Jarmark, folk i Krampus

Sváteční atmosférou dýchl na příchozí také tradiční jarmark, na kterém si mohli lidé koupit adventní svícny, věnce, prostírání nebo ručně zdobené baňky.

Pečení vánočky před zraky návštěvníků bylo jako obvykle v režii Zdeňky Dopitové, která si tentokrát přibrala i zdatné pomocnice.

„Vychovala jsem si nástupce, takže mi pomáhá dcera, vnučka i neteř. Doma děláme těsto na robotu, ale tady ručně, protože dcera říká, že to není ono, když vánočka není udělaná s láskou. Naučila jsem se ji plést ze šesti, ale i když je z osmi, postup je stejný. Máme tady dva sporáky a vánočky na jarmarku také pečeme,“ řekla Zdeňka Dopitová.

V sobotu byl na programu také koncert folkové skupiny Akvarel či pekelná show v podání Krampus Olomouc.

Vánoční prohlídky i výstavu si lidé užijí i v neděli, a to od 10 do 17 hodin.

„V neděli vystoupí během prohlídek Dobrovolné divadlo tovačovské a Základní umělecká škola v Kojetíně. Od 13.15 hodin je na nádvoří přehlídka souborů dětí - na pódiu se postupně vystřídají Mateřská škola a Hanáček Tovačov, děti ze Základní školy v Tovačově a ZUŠ v Kojetíně. Od 15 hodin pronese v zámecké kapli sváteční slovo farář a vystoupí sbor při kostelu Panny Marie v Lobodicích,“ uzavřela kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.