„Motivů k darování krve může být celá řada, většinou je to ale právě příjemný pocit z dobrého skutku nebo láska k druhým, která k nám dárce přivádí. Svátek lásky je proto skvělou příležitostí pro návštěvu našeho oddělení,“ konstatoval primář Hematologicko - transfúzního oddělení Štefan Repovský.

Nejcennější tekutiny je stále nedostatek.

„Velmi oceníme zejména každého prvodárce, který přijde darovat krev či plazmu poprvé. Vítáni jsou ale samozřejmě i naši pravidelní dárci, kterých si rovněž velice vážíme, a za jejichž služby jim patří velký dík,“ doplnil Štefan Repovský.

A kdo může darovat tolik potřebnou tekutinu? Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje padesát kilogramů.

„Bezplatné dárcovství krve dává nejenom dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také zahrnuje lékařské vyšetření a znamená možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši tři tisíce korun za každý absolvovaný odběr,“ vysvětlila mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.