Opravena tak byla socha Piety v obci Ivaň, kašna se sochou svatého Václava v Tovačově, pomník obětem první světové války v Měrovicích nad Hanou, kamenný kříž u cesty v Polkovicích a kříž Kalvárie se sochami sv. Jana a Panny Marie v obci Uhřičice.

Nejvíce pietních míst získalo novou podobu v Kojetíně – jednalo se o pamětní desky na budově bývalé židovské synagogy, symbolický hrob obětem druhé světové války na hřbitově, pomník a socha osvobození v parku na náměstí Republiky. Například stav sochy ze symbolického hrobu na hřbitově byl natolik špatný, že byla přesunuta do místního lapidária.

Podkladem pro výběr památek byla kniha Svědkové minulosti na Střední Hané, jejímž autorem je starosta Kojetína, Jiří Šírek.

„Společně se starosty obcí spadajících do území MAS Střední Haná byly vytipovány památky, jejichž stav byl natolik vážný, že opravu vyžadovaly co nejdříve," vysvětlila Jarmila Matoušková, manažerka MAS Střední Haná

Nečitelné sochy získaly opět své rysy, nápisy na pamětních deskách opět prokoukly. Úsilí o zkrášlení válečných hrobů a pietních míst zakončí ozelenění okolí, o kterém rozhodují samotné obce.

„Na projektu jsme polupracovali také s místní akční skupinou Prostějov venkov, která opravovala památky na svém území," přiblížila samotnou realizaci Jarmila Matoušková. Dotace ve výši 909 tisíc korun pokryla devadesát procent z celkového rozpočtu, zbylých deset procent si uhradily samy obce.