To jsou kroky, kvůli nimž se v poslední době nad fungováním této společnosti vznášejí otazníky.

Radní a jednatel společnosti v jedné osobě Václav Zatloukal (ČSSD) vysvětluje, jak k personálním změnámdošlo.

ROZHOVOR

Personální otázky jsou v technických službách stále tématem číslo jedna. Radní za ODS a jednatelka technických služeb Naděžda Jačková byla vybrána na post obchodně technické náměstkyně po odchodu Ivana Macháta, kterého jste propustili. Proč?

Obchodně ekonomický náměstek Ing. Ivan Machát dal výpověď v loňském roce. Já jsem si ho vážil jako zkušeného a schopného člověka. Bohužel – měl zřejmě jinou představu o odměňování, a tu jsmemunemohli splnit.

To ale není jediný odchod v technických službách. Nejprve opustil svůj post dlouholetý ředitel Pavel Suchánek, který nyní šéfuje technickým službám v Kroměříži. Potom zase Dušan Hluzín, který se ve funkci ohřál jen tři měsíce. Zatímco o důvodech odvolání Dušana Hluzína se diskutovalo i na jednání zastupitelstva, odchod Pavla Suchánka proběhl jaksi v tichosti. Nelitujete toho? Vždyť to byl dlouholetý odborník a profesionál…

Bývalý ředitel ještě příspěvkové společnosti technické služby Pavel Suchánek nezvítězil ve výběrovém řízení na místo ředitele, a tak pracoval na nově vznikajícím obchodním úseku, kde jsme využívali jeho zkušeností. Ze společnosti odešel na vlastní žádost.

Dušan Hluzín se – vaší terminologií – „ohříval“ ve zkušební době, která, jak už sám název říká, je zkušební. V této době byl jeho pracovní poměr zcela legálně ukončen.

Vy osobně jste v tuto chvíli jediným jednatelem technických služeb?

Ano. Zatím jsem jediným jednatelem společnosti. Naděžda Jačková rezignovala na funkci jednatelky i členky rady města Přerova, protože člen rady je zároveň členem valné hromady společnosti. Myslím, že to byl z její strany správný krok. Pracuje na obchodně-ekonomickém úseku ve funkcil náměstkyně.

Jako ekonomka už pracovala ve vedoucích funkcích a promě je důležité, že jsme získali loajálního a schopného člověka do vedení společnosti.

A co nový ředitel, kdy tomu končí zkušební lhůta?

Řediteli společnosti Radku Koněvalíkovi končí zkušební lhůta v dubnu. Myslím, že v květnu bude dál pokračovat v úkolech, které je třeba plnit. Má dobré nápady a cením si jeho zkušeností z předchozího zaměstnání. Doufám, že situace se teď stabilizuje a k žádným personálním změnám ve vedení společnosti už nebude docházet.

Když jste zmínil Naděždu Jačkovou, bude mít i ona nový služební renault, o jejichž nákupu nyní jednáte?

Nebude! Je to nepravda, stejně jako další fámy, které po městě kolují. Je pravda jen to, že naše společnost vypsala výběrové řízení na plošinové vozidlo s podvozkem vozu Renault, protože staré vozidlo v loňském roce dosloužilo. Vůbec vozový park se bude muset postupně obnovovat, je poměrně nehospodárný.

Kolik mají vlastně technické služby v současné době zaměstnanců? Budete v souvislosti s ekonomickou krizí propouštět?

V současné době máme 159 kmenových zaměstnanců a v době transformace, tedy 1. 7. 2008, jsme převzali 186 zaměstnanců. Převzali jsme ale některé činnosti od Služeb města Přerova – jako například starost o parkoviště, tržiště, skate park a další.

Stav pracovníků snižujeme průběžně a většinou se jedná o odchody do důchodu. Vedoucí středisek a zbývající zaměstnanci jsou finančně motivováni, aby zastali i činnosti, na které by bylo nutné nabírat další zaměstnance.

Využíváme i pracovníky z alternativních trestů a spolupracujeme s probační a mediační službou. Navíc jednáme s úřadem práce o využití sezónních pracovníků.