Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Nejdůležitější věcí pro Uhřičice je vybudování nové splaškové kanalizace. Bude to stavba zhruba za 50 milionů korun. Tyto peníze obec nemá, proto žádáme o dotaci. Pokud dotaci dostaneme, budeme si muset asi deset až patnáct milionů půjčit. Takže pro obec Uhřičice, co se týká finančního pokrytí, je to stavba desetiletí.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Největším úspěchem letos bude, když na fondu životního prostředí naše žádost o dotaci na kanalizaci postoupí ze zásobníku do kategorie uspokojených žadatelů.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Já sám problém se svým starostováním nemám. Je to práce těžká, ale zároveň zajímavá. Někdy je to úmorné papírování, ale někdy je to tvůrčí práce, kdy se po vaší úporné snaze přes byrokratického šimla a všechna povolení a schválení zastupitelstvem povede prosadit projekty a stavby, které slouží lidem.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Snažíme se něco dělat hlavně pro děti. Pro ně pořádáme různé akce. Dále dotujeme spoustu sportovních oddílů, hasiče a myslivce. Hasiči, myslivci a sportovci jsou hlavní hybnou silou kulturního a sportovního života v naší obci. Někdy je těžké vyhnat lidi od televize a z hospody a nalákat je na nějakou společenskou akci, ale přesto se u nás pořádá spousta takových akcí.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

To mě vůbec nestraší. Já cítím odliv obyvatel, ale také příchod nových občanů. Dnes jsou lidé mobilní a dokážou si za zaměstnáním dojet. Vesnice dnes neznamená to, co znamenala dřív, že tu není práce a není tu co dělat. Na vesnici žijí ti, co tu vždycky žili a jsou tu zvyklí, ale taky ti, co se sem přistěhovali z města. Ti tu oceňují klid a čistší životní prostředí. Koupit si dům na vesnici taky znamená koupit si za menší peníze vetší pozemek, větší dům. Znamená to jiný způsob života. A lidé odsud odcházejí, protože se jim víc líbí ve městě, ve velkoměstě nebo v zahraničí. Anebo sem zase z opačných důvodů přicházejí. Myslím, že naše vesnice je moc hezká a stojí za to tu žít. Jenom se tu hůř shání práce.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Je tu absolutní klid, alespoň v té části, která není bezprostředně u hlavní silnice. Potom je tu krásně, máme tu řeku Moravu a její okolí, les a na kopci krásný rozhled. Je tu spousta hezkých míst, kam se dá jít na procházku. Za třetí bych z mnoha dalších služeb, kulturního a sportovního života jmenoval jednu věc, a to je krásná mateřská škola.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

V důchodu se odstěhuji do Řecka, kde si u moře postavím chatu a už se ani nehnu.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK