Lidé z vesnice na Přerovsku, již postihly katastrofální záplavy už dvakrát po sobě – nejprve v roce 1997 a potom loni v květnu, teď kvůli tomu dokonce sepsali petici. Ja na ní už přes tři sta podpisů.

V čem je zakopaný pes?

„Počátkem února letošního roku vznesli zastupitelé k našemu projektu devět připomínek. Povodí Moravy je v osmi případech zvážilo a akceptovalo úpravou dokumentace,“ přiblížila podstatu problému mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Trasa hráze je například posunuta tak, aby nebyla umístěna v lokalitě u pily.

„Obec chce naproti tomu hráze přiblížit ještě více k Bečvě, zvětšit jejich poloměr a udělat takzvanou kruhovou ochranu s pokrytím více pozemků v extravilánu. To by však zmenšilo území povodňového rozlivu vody a ve svém důsledku ohrozilo okolní obce a města jako jsou Rokytnice, Citov, Císařov, případně Chropyně i Kroměříž,“ vysvětlila dále mluvčí.

Povodí navrhuje opatření, které ve všech jeho částech řeší průtok stoleté vody s bezpečnostním převýšením o 0,85 metru. Šířka koruny hráze bude čtyři metry a výška se pohybuje mezi dvěma až třemi metry nad terénem.

„Z projektu mimo jiné vyplývá, že podél Malé Bečvy nahradí hráz železobetonová zeď, která zmenší nároky na trvalý zábor. Na jižní straně obce je hráz navržena ve stopě budoucího silničního obchvatu Troubek,“ řekla.

Obec ale navrhuje řešení, která jsou nastavena na menší, maximálně padesátiletý průtok. Těmito opatřeními rovněž vylučuje velké území z přirozeného rozlivu vod, což negativně ovlivňuje odtokové poměry.

Zahájení staveb hrázového systému a dalších nezbytných protipovodňových opatření nyní vázne na jednání se zastupiteli, kteří trvají na vlastním řešení.

„Zatímco na zastupitelstvu převažuje názor, že by řešení ohrázování obce nemělo být tak náročné, někteří občané s tím nesouhlasí a trvají na postupu, navrženém Povodí Moravy,“ popsal starosta Troubek nad Bečvou Radek Brázda.

Ten proto vážně zvažuje vypsání obecního referenda.

„Otázka protipovodňových opatření rozdělila naše obyvatele na dva tábory a já v tuto chvíli jinou možnost nevidím. Ať v něm každý z občanů vyjádří svůj vlastní názor na ohrázování obce,“ konstatoval. Návrhem na vypsání referenda se budou zastupitelé zabývat na svém příštím zasedání 27. dubna.

Jen ztrácíme čas

Pod peticí obyvatel, kteří nesouhlasí se stanoviskem zastupitelů a trvají na rychlém vyřešení protipovodňových opatření, je už přes tři sta podpisů.

„Nelíbilo se nám, že se stále nic neděje. Proto jsme se rozhodli vzít situaci v Troubkách do vlastních rukou. S peticí obcházíme dům od domu a lidem vysvětlujeme, o co nám jde. Je to časově nesmírně náročné, ale stojí to za to. Ne všichni totiž vědí, jak se situace vyvíjí,“ vysvětlila jedna z iniciátorek petice Ludmila Hrubá.

„Jde nám o to, že Povodí Moravy by pro nás peníze mělo a bylo by ochotné je do protipovodňové ochrany investovat a my, místo toho, abychom je přijali a začalo se budovat, otálíme. Neříkám, že alternativní řešení, které navrhují zastupitelé je špatné, ale nejsou schopni se dohodnout a jen ztrácíme čas,“ dodala.

„V současné době potřebujeme postoupit v jednáních zase o kousek dál. Snažíme se proto vypracovávat řešení, která budou nejlepší pro všechny,“ komentoval vývoj také předseda povodňové komise v Troubkách Miroslav Mlčoch.

Obec Troubky vstoupila radikálně do jednání o protipovodňových opatřeních krátce po povodních, které zasáhly loni květnu velkou část vesnice. Pod vodou se tehdy ocitlo na dvě stě domů a následky velké vody odstraňují obyvatelé dodnes.

„Zaplaveno bylo loni květnu 75 procent území obce. Někteří občané začali spravovat své domy teprve v letošním roce, protože měli loni spoustu práce s uklízením, “ připomněl starosta.

Petra Poláková - Uvírová, Naděžda Švrčková

Přerovský deník|Propagujte i svojí stránku