Výpravu po bojišti pak vedl člen Komitétu pro obnovu památek z války r. 1866 pan Jiří Jemelka. Přítomným účastníkům velmi poutavým výkladem přiblížil mocenské poměry v Evropě 19. století a především vztahy mezi dvěmi tehdejšími velmocemi v Evropě Pruskem a Rakouskem – Uherskem.

Jejich boj o vůdčí postavení mezi německy mluvícími národy vyvrcholil válkou, ve které došlo také k největší bitvě 19. století a to roku 1866 a Hradce Králové.

Ta skončila velkým vítězstvím pruských vojsk. Po této bitvě pak následovaly na našem území další vojenské střety, jež vyvrcholily dne 15. července r. 1866 bitvou u Dubu nad Moravou a Tovačova.

Po velké krvavé řeži na bojišti tehdy zůstalo na obou stranách celkem 500 vojáků. V okolí Tovačova tuto událost připomíná na osm památníků.

Během vycházky po bojišti bitvy u Tovačova bylo možno též vidět ukázku střelby z dobových zbraní. Celá akce vyvrcholila okolo poledne slavnostním položením věnce padlým u znovuobnoveného pomníku pruského důstojníka Eduarda v. Behra ležícího v poli mezi Tovačovem a Klopotovicemi.

Součástí této malé slavnosti bylo také vysvěcení obnoveného pomníku tovačovským farářem P. Milanem Mičem. Všichni zájemci jsou pak srdečně zváni na ukázku rekonstrukce této bitvy, která se uskuteční jako součást hodových slavností v Tovačově v sobotu 25. září.

Miroslav Pořízek