„Šlo o pěchotu v uniformách 8. pěšího pluku z Vojensko-historického spolku z Brna, několik dalších příslušníků stejného pluku z Prostějova a Tovačova, poté 27. prapor polních myslivců z Olomouce a dva členy Brněnského městského střeleckého sboru. Naučná stezka u Tovačova je výjimečná tím, že je jediná na území Moravy a Slezska," řekl technický referent Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Jiří Synek s tím, že v Čechách je třináct podobných stezek mapujících místa nejvýznamnějších bojů prusko-rakouské války v oblasti od Liberce až po Hradec Králové.

S realizací naučné stezky se začalo loni v červnu a byla dokončena na konci října. S jejím slavnostním otevřením však město Tovačov počkalo až do zahájení zámecké sezony.

„Pomníky v místě stezky jsme opravovali od roku 2006 do roku 2010. Rekonstrukce památek tehdy byla zakončena slavnostním vysvěcením opraveného ústředního pomníku a bitevní ukázkou, které se zúčastnila stovka vojáků s koňmi i děly. Vybudování samotné stezky stálo necelých tři sta tisíc korun, z nichž sedmdesát procent přispělo dotací ministerstvo pro místní rozvoj," uvedl starosta města Tovačov Leon Bouchal.

Sedm zastávek

Naučná stezka vede kolem osmi pomníků a křížů, které připomínají bitvu z 15. července 1866. Informační tabule popisují průběh jednotlivých fází bojů, výzbroj jednotlivých armád, péči o raněné, zaniklé památky či medailony významných účastníků bojů. První je u zámku a další se nacházejí například na hrázi Skašovského rybníka, u bývalého mlýna u autobusového nádraží nebo v oblasti, které se říká U Bezedného dolu.

„Nejvýznamnější je ústřední pomník, na jehož nápisové desce je zapsáno nejvíce padlých z bitev v roce 1866 na území celé republiky. Čelní strana čítá přes 280 jmen, z nichž byla některá v době renovace nečitelná, museli jsme se tedy obrátit na záznamy mísních historiků," vysvětlil bývalý technický referent Komitétu 1866 Jiří Jemelka a dodal, že u nás se nachází přes třináct set pomníku z doby války roku 1866.

V expozici jsou pušky i šrapnely

Otevření stezky doprovázela také vernisáž stálé výstavy v prvním patře arkádového křídla zámku, která detailně připomíná bitvu prusko-rakouské války, jež se v okolí města odehrála 15. července roku 1866. Ustupující rakouské vojsko tehdy svedlo boj s Prusy na území mezi Tovačovem a Dubem nad Moravou. Historikové uvádí, že na bojišti tehdy zůstalo ležet za pouhé dvě hodiny na pět set vojáků.

„Pušky a další předměty v expozici jsou zapůjčeny většinou z depozitáře přerovského Muzea Komenského. Zde v místech bojů se našly například granáty, střepiny, náboje nebo kuličky do šrapnelů," dodal Jiří Jemelka.

O bojích poté v obřadní síni zámku poutavě přednášel člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Jiří Synek.

„Vzala jsem sem podívat děti. Nedávno byly na podobné akci v Čechách pod Kosířem a moc se jim to líbilo. Byli jsme zvědaví hlavně na výstavu a přednášku, celou naučnou stezku si projdeme někdy jindy, až bude lepší počasí," prozradila Olga Adamcová z Troubek.

Nejen válečná, ale také jarní výstava

Návštěvníci zámku si mohli prohlédnout i tradiční jarní výstavu v několika jeho částech. V neděli se v něm uskutečnily rovněž řemeslné dílny.

„Práce v arkádovém křídle vytvořily děti z místní mateřské a základní školy. V dalších částech zámku je pak výzdoba od obecně prospěšné společnosti Tovačovský zámek – ve starém křídle jsou zachycené jednotlivé zvyky a tradice pašijového týdne a ve Vídeňském jsou vystaveny květinové aranže a zátiší," řekla kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.

Zámek v pondělí zahájil turistickou sezonu. Jeho otevírací doba zůstává stejná jako v minulých letech. Od dubna do května a od září do října bude zámek přístupný pouze v soboty a neděle od 10 do 17 hodin. Od června do srpna bude otevřený celý týden mimo pondělí od 10 do 18 hodin. K dalším akcím, které se v něm letos uskuteční, patří například pálení čarodějnic, noční komentované prohlídky nebo festival Tovačovský portál.