„V blízkosti panelového sídliště vznikla po úpravách prostranství zelená oáza, která zejména v letních měsících zajistí maximální ochlazovací efekt a zadrží vláhu v těchto místech,“ popsal přerovský primátor Petr Vrána.

„Vybudovali jsme zde soustavu dřevěných korýtek, v nichž může voda proudit různou intenzitou a roztáčet mlýnky. Voda se do herních prvků vhání ručním pumpováním. Mlžítko na okraji kačírkové plochy slouží k ochlazení a osvěžení v horkých letních dnech,“ zmínil.

Upravit zahradu u Městské knihovny v Přerově hodlá město. Prostor bude sloužit jako čítárna pod širým nebem a komunitní zóna, kde mohou v budoucnu probíhat scénická čtení, workshopy a další akce.
Nový prostor pro setkávání v Přerově? Zahradu za knihovnou čekají úpravy

Nový herní prvek, který ocení zejména děti, je pouze jednou částí projektu, i když je na první pohled asi nejvíce vidět. „Hlavní myšlenkou bylo odvést z objektu Městské knihovny na Velké Dlážce dešťovou vodu do vybudované nádrže, kde voda postupně zasakuje. Tím, že zasakuje a vypařuje se, zlepšuje mikroklima v této lokalitě a ochlazuje vzduch,“ uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal. Na místě byly vysazeny rostliny, které vodu zachycenou ze střechy zužitkují.

ZŠ U Tenisu bude mít novou zelenou střechu.
ZŠ U Tenisu bude mít zelenou střechu. Má šetřit peníze i životní prostředí

Dešťová zahrada vyrostla v místech, kde byla v minulosti travnatá plocha. „Revitalizace tohoto prostranství začala už dříve vybudováním sportoviště pro děti. V současné době zvažujeme i další lokality, které bychom podobným způsobem upravili,“ doplnil Dohnal.

Nové stromy i budky pro netopýry

Výraznou proměnou prošla také stromová alej podél mlýnského náhonu Strhanec v ulici Na Hrázi. Dřeviny, které při silnějších poryvech větru ohrožovaly kolemjdoucí, byly vykáceny. „V projektu šlo také o ošetření odumírajících dřevin v ulici Na Hrázi, které jsme nahradili novými. Instalovali jsme zde čtyřicet budek pro netopýry, drobné ptáky a strakapoudy. Ptáci už se ozývají a hnízdí,“ řekla Jitka Plháková, která má na starosti zeleň ve městě.

Ilustrační foto
Přerov přilepší dobrovolným hasičům, rozdělí mezi ně až čtvrt milionu

Na základě odborných posudků padlo rozhodnutí, že život většiny vzrostlých dřevin prodlouží udržovací řezy, sedmdesát pět stromů ale pracovníci specializované firmy pokáceli a nahradili druhy, které lépe snášejí vlhčí půdu.

„Stromy, které musely být vykáceny, byly ve velmi špatném stavu - některé byly duté, prohnilé, což je vidět i na pařezech. Původně tu byly vysázeny zejména olše, nyní se dosazovaly přírodě blízké jasany, javory, třešně a střemchy. Nacházíme se totiž ve významném krajinném prvku u vodoteče,“ vysvětlila Jitka Symerská z odboru majetku města.

Podívejte se, jak to v zahradě na Sokolské ulici vypadá:

Projekt Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách Na Hrázi a Sokolská získal významnou podporu z Norských fondů. „Dotace představuje devadesát procent celkových nákladů, které činí celkem téměř 7 milionů korun,“ uzavřel náměstek primátora Vladimír Lichnovský.