Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Dořešit obnovu některých chodníků a dokončit výměnu oken a vstupních dveří spolu s rekonstrukcí zázemí v budově obecního úřadu.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Úspěch obce je relativní pojem, protože každý z občanů může mít jiná kritéria, co je důležité více a co méně. I když to nebude třeba obvyklý příklad, mám radost z toho, že se podařilo v centru návsi odstraněním zchátralých budov vytvořit zcela jinak vnímaný prostor, který v současnosti upravujeme do parkové podoby.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?Marek Foukal, starosta obce Radkovy

Pro neuvolněného starostu je vše komplikovanější, protože se práci pro obec může věnovat až poté, co se vrátí ze zaměstnání. Na to není moc pamatováno a spousta důležitých jednání a školení probíhá dopoledne. Dalším problémem je právní a předpisová džungle, neustálé novelizace zákonů, jejich účelové změny, nepromyšlenost a tvoření bez znalosti problému. Samozřejmě, že určitě nejsem sám, kdo poukazuje na naprosto demotivující byrokracii kolem žádostí o dotace a obecně nárůst nesmyslného výkaznictví, statistik, hlášení… Vše je rozesíláno plošně bez přihlédnutí k velikosti obce. Někdy je to i docela úsměvné, když jste nuceni vyplňovat za malou obec dotazníkové šetření, kde jste tázáni, kolik máte k dispozici multifunkčních hal a zda-li máte v obci zimní stadion.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Nemám pocit, že by byli v naší obci občané kulturně vyprahlí. Obec ve spolupráci se spolky pořádá celou řadu akcí pro různé cílové skupiny od jara až do zimy. Podporujeme i individuální kulturní zájmy formou příspěvku na kulturu pro každého občana. Pořádáme rodinné zájezdy po zajímavých místech naší vlasti, rozsvěcujeme společně vánoční stromeček, pořádáme besedy, přednášky, vaříme guláše, měli jsme vánoční výstavu nebo tvůrčí dílnu. Spolky chystají dětské dny, prázdninové diskotéky, zábavy, radkovské hody, plesy… Záleží na každém, co si vybere.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Určitý problém to je. Souvisí to s možností najít si v rozumné vzdálenosti slušně zaplacenou práci. Pokud bude státní politika vůči venkovu taková, jako je doposud, bude možností získat práci v blízkém okolí ubývat. Na druhou stranu věřím, že naše děti a mladí lidé mají obec rádi, cítí se zde dobře a dokáží se časem správně rozhodnout. Máme v obci lokality vyčleněné v územním plánu pro výstavbu nových domů, a pokud by si zde naši mladí chtěli postavit vlastní bydlení, rozhodně je podpoříme minimálně tak, aby se nemuseli zadlužovat už při nákupu pozemku.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Hezké prostředí v obci i okolo ní, relativní klid a pohoda, pospolitost a zdravý patriotismus.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Doma jste jen na jednom místě na světě. Naši předkové tu zapustili kořeny před mnoha staletími. Asi věděli proč.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK