„Scénář cvičení je jednoduchý – při školní exkurzi dojde k zahoření elektroinstalace v budově věže. Plameny znemožní bezpečný odchod dětí a několik z nich utrpí popáleniny. Cílem je zdolat fingovaný požár, provést evakuaci dětí a poskytnout jim první pomoc," vysvětlil velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Přerově Petr Štěpánek.

Po prvotních peripetiích se zdoláním vstupu do budovy a přípravou evakuace se hasičům povedlo zásah zdárně dokončit, zkrotit imaginární plameny a ošetřit všechny malé pacienty.

„Námět cvičení je dopředu připravený a hasiči i velitel zásahu rámcově vědí, co je čeká. Součástí zásahu ale bylo i několik překvapení, které prověřily, jak umějí improvizovat v nečekané stresové situaci," řekl.

Záchranná akce probíhala stejně jako při reálném poplachu.

„Díky tomu odhalíme místa, na která se při výcviku členů jednotky důkladněji zaměříme," poznamenal. Cvičení se zúčastnilo dvanáct lidí se dvěma zásahovými vozy. Dětskými figuranty byli mladí hasiči.

„Přizvali jsme je na pomoc, aby měli možnost nahlédnout, jak vypadá zásah jejich dospělých kolegů. V mladých hasičích totiž vychováváme budoucí generaci členů zásahové jednotky našeho sboru," uzavřel.