Flexibilní ureterorenoskop v hodnotě přes 130 tisíc korun má zkvalitnit diagnostickou a terapeutickou péči o pacienta, umožnit odstranění kamenů z dutého systému ledvin a diagnostiku nádorů ledvinné pánvičky.

„Onemocnění močových cest a tvorby ledvinových kamenů doprovází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Vyskytuje se převážně u lidí v produktivním věku 20 až 45 let a zůstává, i přes dosažené pokroky v medicíně, závažným zdravotním problémem," upozornil primář urologického oddělení nemocnice Zdeněk Jadrníček.

Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku.

Nárůst výskytu kamenů je podle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu potravin.

Močovou trubicí až k ledvině

A jak zákrok pomocí novinky vypadá v praxi?

Pacientovi je v poloze na zádech zaveden močovou trubicí do močového měchýře ureterorenoskop. Pak je vyhledáno příslušné ústí močovodu a po tenkém vodiči je zaveden přístroj do dutého systému ledviny, kde je lokalizován kámen, který je zachycen do speciálního košíčku a odstraněn z ledviny.

„Pokud je velikosti kamene taková, že nedovoluje volný průchod močovodem, je kámen podroben drcení a poté jsou jeho úlomky vyjmuty z močových cest," vysvětlil Zdeněk Jadrníček s tím, že ročně na jeho oddělení podstoupí tuto miniinvazivní operaci desítky pacientů.

„Díky těmto zákrokům se výrazně zefektivní léčba, zkrátí doba hospitalizace a návrat pacienta do běžného režimu," dodal na závěr.