Rodiče zasílají žádosti o přijetí k povinné školní docházce poštou, prostřednictvím datových schránek škol nebo přes e-mail. Kontakt pedagogů s dětmi chybí.

„Na webových stránkách školy jsme přehledně popsali, jak mají rodiče postupovat. Buď pošlou žádost o přijetí k povinné školní docházce s elektronickým podpisem a kopií rodného listu dítěte přes e-mail, nebo vloží vytištěnou a podepsanou žádost do obálky spolu s kopií rodného listu a zašlou poštou. Mohou ji také vhodit do schránky na budově školy,“ upřesnila ředitelka ZŠ Trávník v Přerově Kamila Burianová.

Právě tuto školu ve městě navštěvuje nejvíce dětí.

„Rodiče už nám žádosti zasílají a nejčastěji je vhazují do schránky,“ doplnila ředitelka s tím, že škola v příštím roce otevře tři první třídy.

Zveřejněný seznam přijatých žáků bude ve čtvrtek 7. května umístěn na dveřích u vstupu do budovy a na webu.

Místo dvou dnů dva týdny

Netradiční zápisy do prvních tříd začaly v Přerově ve středu 15. dubna a potrvají do 30. dubna. Rodiče mohou zapsat své ratolesti do osmi škol zřizovaných městem a jedné soukromé.

„Je to samozřejmě velká změna, protože zatímco v minulých letech se zápisy vměstnaly do dvou dní, tentokrát mají rodiče na zaslání žádosti dva týdny. Na přesné odhady toho, kolik dětí v září nastoupí, je zatím brzy, ale už teď můžeme říci, že jich bude méně než loni - předpokládáme, že zhruba 470,“ řekl Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Podle něj se dá očekávat postupný pokles počtu dětí i v příštích letech. „Silné populační ročníky jsou pryč a nastupují ty slabší. Například loni přišlo k zápisům zhruba 500 dětí, a teď už to bude každým rokem jen klesat,“ doplnil.

Bez dětí i zápisy do školek a jeslí

S podobným scénářem zápisů jako základní školy musejí počítat i ty mateřské. Ani tradiční květnové zápisy do mateřinek se totiž neuskuteční způsobem, na jaký byli rodiče dosud zvyklí.

Zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců.

„V termínu od 2. do 16. května mohou rodiče podat žádost prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. Výjimečně pak osobním podáním v konkrétní školce, a to po dohodě s její ředitelkou,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Formulář přihlášky k zápisu bude k dispozici od 27. dubna na webových stránkách mateřských škol. Jeho přílohou by měly být rodné listy, které se budou dokládat zasláním prostřednictvím prosté kopie. Očkování dítěte rodiče doloží čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.

Prázdninový provoz mateřinek

Prázdninový provoz budou v červenci zajišťovat MŠ Dvořákova a MŠ Kratochvílova, v srpnu pak MŠ Na Odpoledni, MŠ Pod Skalkou, Vinary a Čekyně.

Přihlášky budou zveřejněny na webových stránkách mateřských škol, které prázdninový provoz zajišťují - a to v jednotném termínu od 27. dubna.

Rodiče si přihlášku stáhnou, vytisknou, vyplní a nejlépe elektronicky zašlou do vybrané mateřské školy. Evidenční listy nebudou společně s přihláškami vyžadovány, rodiče na přihlášku uvedou pouze informaci, ze které školky dítě přichází.

Zápisy bez dětí pořádají také jediné přerovské jesle, které sídlí v ulici Svisle 2. Uskuteční se od pondělí 18. do středy 27. května.

Zápis proběhne formou podání „Žádosti o poskytování péče o dítě v dětské skupině“. Podrobnější informace k zápisu včetně žádosti najdou zájemci na www.ssmp.cz, nebo u vedoucí jeslí na telefonních číslech 603 201 238 a 581 220 102.