V tomto školním roce se dá, podobně jako v letech minulých, počítat s očekávaným vyšším počtem dětí, které půjdou v září poprvé do školy.

„Ještě stále totiž přicházejí se svými ratolestmi silné populační ročníky,“ uvedl před zápisy Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

„Očekáváme, že se zapíše okolo dvaceti dětí. Přibližně patnáct z nich už navštěvuje naši přípravnou třídu pro předškoláky,“ uvedla ředitelka ZŠ Boženy Němcové Ilona Bočínská.

Rodiče se při výběru pro zápis nemusí omezovat na školy v jejich městském obvodu, ředitelé jsou však povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého bydliště v obvodu, kde sídlí škola.

„Na ZŠ Boženy Němcové už chodí můj první syn, tak jsem tu zapsala i druhého,“ vysvětlila Albína Pokutová z Přerova.

Pro zapsání dítěte na školu je nutné přinést jeho rodný list a doklad o trvalém pobytu. Ostatní potřebné náležitosti většinou škola uvádí na svých internetových stránkách.

„Zápisy u nás probíhají podobně jako na ostatních školách. Na našem zápisu připravenost dětí prověřuje nejprve speciální školní pedagožka a psycholožka, poté jdou do vedlejší třídy, kde je čekají různé hry a rodiče vyřizují potřebné papírové úkony. Učitelé s dětmi komunikují a využívají také interaktivních tabulí, na kterých děti rozeznávají například čísla a barvy. Nakonec dostanou medaili, pamětní list a dárek,“ uvedla dále ředitelka.

„S dětmi děláme testy školní zralosti. Zkoušíme s nimi například prostorovou orientaci nebo zda umí napodobovat. Podle kreseb zjistíme, zda jsou vývojově zralé pro nástup do školy. Také s nimi vyplňujeme dotazník sociálních znalostí a zkoušíme, zda mají správnou výslovnost,“ vysvětlila školní speciální pedagožka ZŠ Boženy Němcové Bronislava Valentová.

Při zápisu děti obvykle recitují básničky nebo zpívají písničky.

„Říkal jsem básničku. Nejtěžší pro mě bylo počítat a poznávat ta čísla u počítače“ řekl šestiletý Láďa z Přerova. „Ve škole se těším na hry, úkoly a na oběd,“ dále pověděl.

Informace kolik dětí bude od září navštěvovat konkrétní základní školy budou zveřejněny koncem týdne.