„Je to zdlouhavé, stresující a mnohdy zbytečně složité,“ shodli se po prvních dnech, co státní maturity probíhají.

V prvních týdnech maturitních zkoušek v květnu skládají studenti ústní a profilovou část, kterou jim zadávají školy samy. Začátkem června je pak čekají písemné státní zkoušky.

Kompletní výsledky se ale maturanti dozví až za měsíc, koncem června. I když si dnes mnozí po odchodu z maturitní místnosti oddechli, oslavovat budou moci definitivně až dvacátého června.

„Není to jako dříve, kdy studenti ještě týž den odpoledne věděli, jaké mají známky a zda odmaturovali. Teď musí na výsledky čekat a to poměrně dlouho, než se vše vyhodnotí. Navíc mnozí z nich skládají přijímací zkoušky na vysoké školy, aniž by věděli, jak u maturit uspěli, což na klidu moc nepřidává,“ řekla ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Romana Studýnková.

Jak ukázaly nejen první dny maturit, státní systém je velmi náročný časově, administrativně i finančně.

„Na každého studenta připadá průměrně přes padesát papírů, které musíme tisknout, skenovat a odesílat. Pokud máme letos dvě stě maturantů, jde o deset tisíc listů,“ vypočítala zástupkyně ředitelky Lenka Kreplová.

Veškeré protokoly studentů se totiž musí tisknout a skenovat, aby je učitelé následně mohli odeslat na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat, který je vyhodnocuje.

„Nejde proto jen o papíry, ale musíme mít i dostatečnou zásobu tonerů, abychom mohli tisknout v barvě, protože například k jazykové zkoušce tiskneme i velké barevné fotografie,“ vysvětlila Studýnková.

„Se státní maturitou souhlasím. Určitě je potřeba, aby maturita získala opět svou serióznost a jakousi prestiž, ale celý systém je dle mého názoru zbytečně komplikovaný,“ dodala.

Přípravu na nové maturity nepodcenili ani studenti.

„Intenzivněji jsem se učila celý měsíc. I když jsme měli dvě zkoušky státních maturit a učitelé nás důkladně připravovali, měla jsem z nového systému obavy, hlavně z jazykové zkoušky. Přípravu jsem snad nepodcenila,“ řekla jedna ze studentek Střední pedagogické školy devatenáctiletá Vendula Lenhartová.