Nejslavnější z nich – Předmostská venuše dorazila do Přerova za přísných bezpečnostních opatření už počátkem týdne.

Na výstavě byla pokřtěna pravou předmostskou spraší nová publikace, věnovaná umění paleolitu.

„Moje jsou zde pouze fotografie, ale zbývající díla vytvořili v dávné minulosti dnes již neznámí autoři. Toto je část jejich vzkazu," řekl na vernisáži autor fotografií Martin Frouz.

O dávné minulosti Předmostí se zmínil i významný český archeolog Jiří Svoboda, který v této lokalitě v minulosti bádal.

„V určitých dobách byl význam této lokality klíčový a je dán jeho geografickou polohou," zmínil.

V Předmostí byla podle něj nalezena díky K. J. Maškovi velká kumulace lidských koster, jedna z největších v celosvětovém měřítku. Na konci druhé světové války ji ale bohužel zničil požár na zámku v Mikulově, kde byly slavné archeologické nálezy uloženy.

„Díky tomuto nálezu bylo možné sledovat celou křivku populace, protože zde byly zastoupeny muži, ženy i děti. Mohli jsme srovnávat, jakou měli postavu, jak se pohybovali, svalové úpony či nemoci. Slavné nálezy už jsou ale pryč a je výborné, že se díky náhodě podařilo zachránit alespoň umění paleolitu, přestože mělo být původně uloženo v Mikulově také. Předmostská venuše je nádherná veliká řezba. Jen tyto předměty stačí k tomu, aby vyzvedly Předmostí na světovou úroveň," konstatoval. (pu)

SOUVISEJÍCÍ: Výstava s Předmostkou venuší otevírá, nabídne i programy pro školáky