„Jedná se o pilotní projekt. Prozatím půjde o jeden byt, určený pro osobu s mentálním postižením, která zvládne režim domu s pečovatelskou službou. Nájemci bude nabídnuta pečovatelská služba, osobní asistence a služby denního stacionáře, jejichž poskytovatelem jsou Sociální služby města Přerova, případně jiné nestátní neziskové organizace,“ nastínil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský, který má na starosti sociální oblast.

Rekonstrukce bývalé armádní budovy v Čechově ulici v Přerově na nový bytový dům finišuje
Jak to vypadá uvnitř Rezidence Čechova? Byli jsme se podívat

Město bude zjišťovat zájem o tento typ bydlení, a pokud jej lidé projeví, mohou být vyčleněny další bytové jednotky. V rámci aktuální přípravy nového plánu rozvoje sociálních služeb na Přerovsku se chtějí zástupci města aktivně zabývat také možností zřízení chráněného bydlení na území města.

„Chráněné bydlení je pobytová sociální služba v podobě skupinového nebo individuálního bydlení, která pomáhá lidem s mentálním postižením, případně v kombinaci s dalšími přidruženými postiženími žít co nejvíce běžným způsobem života. Lidem, žijícím v domácnosti, je zajištěna pomoc s péčí o zdraví, domácnost, přípravou jídla, sebeobsluhou, vztahy, prací nebo volnočasovými aktivitami,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Hotel Strojař.
Legendární Strojař čeká v příštím roce demolice

V pečovatelském domě v Předmostí by mohl bydlet první nájemník, který splňuje podmínky chráněného bydlení, už letos. Začlení se tak mezi seniory, kteří tu v budově na adrese Tyršova 68 už žijí. „V Přerově se nachází celkem osm domů s pečovatelskou službou, v nichž je 309 bytů, a to převážně jednopokojových. Momentálně máme obsazených 284 bytových jednotek,“ uzavřel Lichnovský.