O psychických nemocech se veřejně moc nemluví. Toto chce sdružení změnit. „Ve vyspělé společnosti je psychické onemocnění, čili funkční onemocnění mozku, stále podvědomě chápáno jako něco tajemného, o čem se nehodí veřejně mluvit. Mluví se například o bolestech kolenou, ale na ty nás však paradoxně upozorní právě mozek,“ uvedl František Raška z nově vznikajícího sdružení Snadno.

Nemoci ovlivňující psychiku člověka jsou totiž stále často tabuizována. „S tím mají své zkušenosti jak klienti psychosociálního centra v Přerově, tak i jejich rodinní příslušníci, přátelé a lékaři. Stále tu chybí širší a aktivní podíl občanů,“ vysvětlil k vnímání těchto onemocnění František Raška.

Smyslem nového sdružení je tedy zvýšení informovanosti veřejnosti, výměna zkušeností s nemocemi a zprostředkování poradenství s odborníky. „Členy sdružení tvoří klienti a jejich rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé. Tito lidé chtějí aktivně napomáhat psychosociálnímu centru a vzájemně si vyměňovat zkušenosti s onemocněním svých blízkých,“ uvedl.

Seznamovací schůzka, na které se lidé dozví více o sdružení a možnostech zapojení se do jeho činností, se uskuteční v sobotu 17. března od 15 do 17 hodin v prostorách Centra pro zdravotně postižené na Náměstí Svobody 4 v Přerově.

Psychosociální centrum Přerov je nestátní zdravotnické zařízení činné v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, léčby závislostí, stacionáře s psychoterape­utickou péčí a specializované poradny pro léčby poruch paměti, spánku, příjmu potravy či sexuálních dysfunkcí.

S včleňováním klientů do běžného života a do pracovního procesu mu vypomáhá Oblastní charita Přerov, která provozuje chráněnou dílnu svaté Terezičky, která zaměstnává jedince s psychickými poruchami.

Dílnička se ovšem potýká s nedostatkem financí. „Jedna z možností, jak dále zajistit provoz, je případný aktivní zájem a schopnosti členů nově vznikajícího sdružení, kteří by zajišťovali její provoz. Byla by škoda, kdyby tradice prodeje rukodělných výrobků vytvořených v dílně musela zaniknout,“ dodal.