Vyroste na okraji Přerova - v ulici 9. května - s dobrým napojením na budoucí dálnici.

„Na novou zbrojnici se těšíme už několik let. Stávající budova v ulici na Šířavě byla zbudována ve třicátých letech minulého století a původně to byl činžovní dům, takže svou kapacitou nevyhovuje. Profesionální jednotka se sem přemístila až v roce 1953,“ přiblížil Miroslav Čoček, šéf přerovských hasičů.

Z centra k dálnici

Kvůli chybějícímu garážovému stání je podle něj část techniky v Lipníku, ale chybějí i skladovací prostory a zázemí pro chemické a technické služby.

„Proti předpisům se dnes míchají dva provozy - čistý a špinavý. V praxi to znamená, že dekontaminace ochranných prostředků probíhá v těsné blízkosti sprch,“ vylíčil.

Dalším problémem je i těsné sousedství panelových domů - zbrojnice se totiž nachází v centru města.

Její přesunutí na okraj Přerova, a to poblíž výpadovky na Horní Moštěnici s dobrým napojením na budoucí dálnici D1, tedy profesionální hasiči, jedině přivítají.

„Nový objekt se bude nacházet poblíž vjezdu do areálu ČSAD, s dobrým dojezdovým časem do všech místních částí Přerova. Místo jsme pečlivě vybírali tak, aby se nacházelo mimo zátopovou oblast,“ upřesnil Miroslav Čoček.

Smlouvu na stavbu nové zbrojnice v Přerově podepsali tento týden ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolářík se zástupcem zhotovitelské firmy Zlínstav.

Stavba přijde na bezmála 196 milionů korun bez DPH a je spolufinancována z fondů Evropské unie.

„K předání staveniště dojde 11. září a firma má na zhotovení díla čtyři sta dní,“ upřesnila krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Cvičná věž i benzinová pumpa

Součástí komplexu budou prostory pro krizové řízení, výcvik i odbornou přípravu, ale i pro běžný výkon služby.

„Posunujeme se do větší výměry, kam se fyzicky vejde to, co dnes ve zbrojnici chybí. Můžeme sem tedy konečně umístit veškerou hasičskou techniku. Součástí nového komplexu bude i cvičná věž, lezecká stěna pro výcvik a v areálu se počítá i s čerpací stanicí,“ upřesnil Miroslav Čoček.

Přerovští profesionální hasiči mají bohaté zkušenosti s povodněmi, které se regionem v minulosti prohnaly už několikrát - nejhorší byly katastrofální záplavy v červenci roku 1997, které doslova srovnaly se zemí nedalekou obec Troubky. Padesátiletá voda udeřila v Troubkách a Přerově i v roce 2010, ale zaplaveny byly ve stejném roce i jiné obce na Přerovsku - například Beňov.

Historie hasičské stanice v Přerově
S přibývajícím množstvím požárů se přerovští občané roku 1875 usnesli na založení dobrovolného hasičského sboru. Po založení sboru bylo v ulici Na Marku zbudováno dřevěné hasičské skladiště na nářadí a cvičná lezecká stěna. Postupem času ale objekt nedostačoval nové technice a rostoucímu významu hasičů. Proto obdržel v roce 1932 sbor od městské rady prostory v nové budově objektu přerovské vodárny v ulici Šířava.
Od roku 1951 se začalo s tehdejší Radou místního národního výboru vyjednávat o zřízení stálého placeného požárního sboru, ale prvotní návrhy byly zamítnuty. Nakonec bylo v březnu roku 1952 zřízení tohoto sboru schváleno. Vznikl v roce 1953 a čítal šest placených hasičů. Nový placený hasičský sbor od svého vzniku až dosud sídlí stále v domě č. 25 v ulici Šířava, který byl postupem času různě stavebně upravován tak, aby splňoval požadavky rozrůstajícího se požárního sboru.